מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016

בתאריך ה-26.12.2016 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016 ברוב של 54 ח"כים, אל מול 13 מתנגדים. הצעת החוק שאושרה הינה הצעת חוק ממשלתית המבוססת על הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת- משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה), יואב בן צור ויצחק וקנין (יהדות התורה), ומיקי זוהר (הליכוד). 

תכליתה של הצעת החוק היא הענקת זכאות לגמלה מטעמי הכנסה עבור תלמידים בישיבות, במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות תורניים  לגמלה מכוח החוק אם בנוסף להיותם תלמידים יש עמם גם ילד אחד לפחות בהחזקתם.

להלן לקט התבטאויות:

יו"ר וועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה):
"הממשלה ביקשה לאשר – ואישרה – הצעת חוק סיוע למי שזכאי לכך, ומעט מאוד זכאים. נדמה לי שיש בסביבות 5,000 כאלה, שמצבם הכלכלי באמת קשה מאוד. אין להם שום דבר, כלום, מבחינה כלכלית, והממשלה אישרה רק להם. אנחנו, בהצעת החוק הפרטית, לא הסכמנו לזה. אנחנו דרשנו שיהיה סיוע גם לסטודנטים. ואז עלו כמה שאלות. הקריטריונים של לומדי התורה והקריטריונים של הסטודנטים הם שונים לחלוטין פעמים רבות. אחת הטענות גם הייתה שמספר הילדים של הסטודנטים הוא פחות מאשר מספר הילדים של לומדי התורה. היום, אגב, זה הולך ומצטמצם, אבל זאת הייתה טענה נכונה.
אני רוצה להגיד לכם, לו אני הייתי בוועד הסטודנטים, הייתי מודה לי, כי בלי החוק הזה הסטודנטים הנזקקים לא קיבלו את הכסף. לא קיבלו את הכסף, לא הוסיפו להם כסף. מוסיפים כסף בתקציב יותר ממה שללומדי תורה, כך נקבע גם בבג"ץ.החוק הזה איננו קובע קריטריונים שיכולים לפגוע בסקטור אחד או בסקטור אחר".

ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה):
"אני חושב שבימי החנוכה – זה יום גדול כדי לחוקק חוק שיעזור לצעירים עניים ולומדי תורה, לסטודנטים. אם אנחנו בחנוכה, אנחנו צריכים לדבר על הרעיון הזה. אנחנו יודעים שהיו הרבה נסים בחנוכה: נס המלחמות, רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים וכו'. למה הסמל של חנוכה הוא דווקא הנר, על שם הנס של פך השמן הטהור שמצאו בבית-המקדש? היו הרבה נסים. אבל על כל נס שהיה בחנוכה אפשר לומר: זה כוחי ועוצם ידי: אומנם זה גיבורים ביד חלשים, אבל אנחנו כאלה מוכשרים שניצחנו את האויב למרות שאנחנו מעטים. למצוא פכית אחת של שמן שיכולה לדלוק רק יום אחד ודולקת שמונה ימים – כולם צריכים להודות שזה נס".

לקריאת הצעות החוק הפרטית והממשלתית