לאחר סיכום עם נציגי הממשלה והליכוד, ביום שני הקרוב עתידה להיות מונחת הצע"ח לצמצום היכולת לבצע עבודות תשתית מטעם הממשלה ביום השבת

לפי דיווחים בעיתון הארץ ובאתר בחדרי חרדים, לאחר סיכום בין נציגי הסיעות החרדיות, לנציגי הליכוד, יו"ר הקואליציה, דוד ביטן (הליכוד), ושר התיירות, יריב לוין (הליכוד), ביום שני הקרוב ה-13.11, צפויים חברי כנסת מסיעות הליכוד, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה, להגיש הצע"ח המיועדת לצמצום היכולת לבצע עבודות תשתית מטעם הממשלה בשבת.

על רקע מספר משברים קואליציוניים שנוצרו בשנה האחרונה, סביב המחלוקת בדבר ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל בשבת, אשר לטענת נציגי הסיעות החרדיות מהוות פגיעה בעקרון הסטטוס-קוו בנושא יום השבת, וכן בכיבוד השבת במרחב הציבורי במדינת ישראל כמדינה יהודית; נציגי הסיעות החרדיות הגיעו להסכמה עם נציגי הממשלה והליכוד, על קידום הצעת חוק שתחייב את שר הרווחה "להתחשב במסורת ישראל" בטרם יתיר עבודות בשבת.

הסעיף המוצע אשר ייחשף במסגרת הגשת הצעת החוק ביום שני הקרוב, מבקש לקבוע כי שר העבודה והרווחה האמון על מתן אישורים לעבודות בשבת ייתבקש במסגרת מכלול השיקולים למתן אישור, להתחשב במכלול השיקולים הנוגעים  למסורת ישראל, על מנת להביא לאיזון בין שמירת השבת, לבין הפגיעה בכלכלה.

לפי הפרסומים באתר בחרדי חרדים, להלן הנוסח המתוקן:
בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – 1951, לאחר סעיף 12 (ג) יבוא: "(ד) בבואו ליתן היתר כאמור בסעיף 12(א) רשאי השר לשקול, בין היתר, גם את השיקולים הבאים: 1) קיומה של חלופה העשויה לייתר את ההיתר. 2) פגיעה במסורת ישראל. 3) מספר ההיתרים הדרוש במסגרת העבודה. 4) מידת הפגיעה במרחב הציבורי". 

בתגובה לפרסומים נתקבלו מספר תגובות במערכת הפוליטית:
שר הבריאות, יעקב ליצמן (יהדות התורה):
 "גדולי ישראל שלחו אותנו ואמרו לנו שזה הקו האדום שלנו. לא נוותר".

ח"כ מיהדות התורה שביקש להשיאר בעילום שם אמר לעיתון הארץ כי:
"זו הצעת חוק מינורית שלא כוללת כפייה דתית. בסך הכל אנחנו מכניסים את השבת למכלול השיקולים. עדיין יש לשר סמכות לאשר עבודות בשבת, אבל לא ייתכן שבמדינה יהודית לא תהיה התחשבות מינימלית בשמירת השבת".