טיוטת הצעת חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין), (תיקון מס' 9), התשפ"ב – 2021

ביום א', 20 בפברואר 2022, י"ט באדר א' תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה טיוטת הצעת חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 9), על ידי השר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה).

על פי טיוטת החוק מטרתה של הצעת חוק זו היא להסמיך את בתי הדין להשתמש בכלים נוספים במאבק כנגד סרבנות גט. ולעגן במפורש בחוק את סמכותו הדתית של בית הדין להפעיל הרחקות כנגד סרבני גט. כאשר רק בית הדין הרבני יוכל להחליט על אמצעי האכיפה ומידת האכיפה, זאת בהתאם לאמות מידה הלכתיות. טיוטת הצעת החוק מציעה להרחיב את הסנקציות הכלכליות המוטלות על סרבני גט כגון: איסור הנפקת כרטיס חיוב והגבלה בשימוש, איסור בסחר והשקעות בניירות ערך והקפאת פעולות בחשבון הבנק.

טיוטת הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של נישואים וגירושים)