חשיפת המכון: חוק הלאום של מפלגת כולנו: בלי איסור עבודה בשבת, בלי משפט עברי ועם שוויון זכויות לכל האזרחים

מכון על משמר הכנסת חושף את טיוטת חוק הלאום של מפלגת כולנו שיוגש בקרוב: מקוצץ בחצי, בלי הגדרות משנה ועם מסרים ברוח מגילת העצמאות. לא ינתן מעמד מיוחד למפט העברי, לא עוסק באיסור לעבוד בשבת ובלי הגדרה להתחשבות ברגשות המתפללים במקומות הקדושים.

מנסחי החוק, מפלגת כולנו וח"כ בני בגין בדברי ההסבר: "חוק יסוד מדינת ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי, הוא אחד מהחוקיים החשובים בעיצוב דמותה של ישראל. דווקא משום כך, עלינו לגשת לחקיקה, לכל הפחות, באותה זהירות שניגשו האבות המייסדים לפני 70 שנה למלאכת כתיבת מגילת העצמאות"

הכנסת העשרים               

              

                                            

הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

 
עקרונות יסוד
1.
(א)      מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי ותהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ותקיים שוויון זכויות לכל אזרחיה.
 
 
(ב)       הזכות למימוש ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי.
 
 
(ג)        ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי
 
 
(ד)       האמור בחוק-יסוד זה או בכל דבר חקיקה אחר יפורש לאור הקבוע בסעיף זה.
המנון, דגל וסמל
2.
(א)      המנון המדינה הוא "התקווה".
 
 
(ב)       דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו ומגן-דוד תכול במרכזו.
 
 
(ג)       סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדדיה, והמילה "ישראל" למרגלותיה.
בירת המדינה
3.
ירושלים היא בירת ישראל.
קיבוץ גלויות
4.
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות"
חג העצמאות וימי זיכרון
5.
(א)      יום העצמאות הוא יום החג הלאומי של המדינה.
 
 
(ב)       יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום השואה והגבורה הם ימי זיכרון רשמיים של המדינה.
שמירת מקומות קדושים
 
מדינת ישראל תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות
נוקשות
6.
אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שקיבלה הכנסת ברוב חבריה.

דברי הסבר

חוק יסוד מדינת ישראל- מדינת הלאום של העם היהודי, הוא אחד מהחוקיים החשובים בעיצוב דמותה של ישראל. דווקא משום כך, עלינו לגשת לחקיקה, לכל הפחות, באותה זהירות שניגשו האבות המייסדים לפני 70 שנה למלאכת כתיבת מגילת העצמאות. ואכן, הצליחו חותמי המגילה לשזור בה באופן מרשים את זכותנו ההיסטורית יחד עם מחויבותינו הבלתי מתפשרת ליהדות התפוצות ולקיבוץ גלויות. הכרזת העצמאות על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, עיצבה גם את מחויבותה של ישראל לאזרחיה הלא יהודים ובהם אחינו הדרוזים, הלוקחים חלק, יחד איתנו, בהגנה על המולדת.

מוצע בהצעת חוק זאת לשזור בחקיקה את הניסוחים המדויקים מתוך מגילת העצמאות.