ח"כ רות קלדרון וח"כ אלעזר שטרן עומדים להניח על שולחן הכנסת הצעת חוק שתשנה את פני השבת במרחב הציבורי. *עדכון* – ח"כ ניצן הורוביץ בתגובה: "עוד בועת סבון שתתפוגג"

הצעת החוק של חברי הכנסת שטרן וקלדרון מציעה לקיים מספר שינויים דרמטים הנוגעים לאופי השבת. להלן חלק מהנושאים בהם הצעת החוק מטפלת –
* תחבורה ציבורית – רשויות מקומיות יוכלו להפעיל הסעות באמצעות זכיינים פרטיים
* מתנ"סים – אפשרות לפתוח מתנ"סים לפעילויות שונות גם במהלך השבת
* פעילויות פנאי נוספות (מוזיאונים, הופעות, בתי קפה) – אישור גורף להפעלת מוסדות פנאי בכפוף להגבלות מסוימות מהרשויות המקומיות. אפשות לקניית כרטיס לפני כניסת השבת במקומות הדורשים תשלום והפעילות בהם אינה מחייבת חילול שבת (גני חיות, מוזיאונים וכו').

ח"כ רות קלדרון –
"הוויכוח על השבת אינו ויכוח על מרכולים. זהו מאבק על הצביון היהודי של תל אביב, העיר העברית הראשונה ולמעשה על התרבות היהודית-ישראלית כולה. הרוב החילוני אמנם מאופק, אך לא יניח שיוציאו ממנו את הזכות לקיים חיים יהודיים חופשיים לפי דרכו.
הגיע הזמן שהמדינה תתווה עקרונות התנהלות בשבת באופן שמאפשר לכל הקהילות בישראל לקיים את ערכי השבת בדרכן ותיתן לכך ביטוי ברור בחקיקה ראשית.
החוק מבקש לראשונה ליצור מציאות אשר מכירה גם בזכויות של הציבור החילוני בשבת ומטרת החוק היא לאפשר קיום חיים משותפים בכבוד הדדי"

ח"כ אלעזר שטרן –
"השבת היא מתנה שקיבל העם היהודי מהקדוש ברוך הוא. הניכור כלפי הערכים היהודיים מחד גיסא וההתעלמות מהגוונים השונים של החברה הישראלית מאידך גיסא גורמים לפער הולך וגדל בין הישראליות ליהדות. ההצעה שאותה מתכוונים להגיש מחזקת את ייחודה של השבת בציבוריות הישראלית תוך התמודדות אמיתית עם הרצון לשמור על אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ושמירה על אופייה הדמוקרטי של המדינה"

ח"כ ניצן הורוביץ בתגובה:
"יש עתיד והתנועה העניקו זכות וטו לנפתלי בנט על כל ענייני דת ומדינה, והפקירו את החילונים. אנחנו כבר שבעים מהבטחות ריקות מתוכן שכל מטרתן כותרות בתקשורת. ברית הזוגיות, חיים משותפים, דירות לצעירים, הטבה במיסוי לזוגות מאותו מין – כולם התחילו בקול תרועה רמה והסתיימו בקול נפיחה דקה.
לא תהיה שום סערה בקואליציה, לבני ולפיד דבוקים לכיסאות. הצעת החוק להסדרת השבת היא עוד בועת סבון שתתפוגג בקומבינות של הקואליציה, והציבור החופשי ישלם את המחיר."