ח"כ ציפי לבני מציעה: חוק הלאום יהיה על פי נוסח מגילת העצמאות

הצעת חוק הלאום שהונחה לדיון ותעלה ביום ראשון לדיון בוועדת השרים לחקיקה, שיזמה ח"כ ציפי לבני ואחרים מציעה לעגן את הנוסח של מגילת העצמאות כנוסח מחייב כחוק יסוד. ההצעה הוגשה בכנסת הקודמת על ידי ח"כ לשעבר רות קלדרון וח"כ אלעזר שטרן

הצעת חוק הלאום שהונחה לדיון ותעלה ביום ראשון לדיון בוועדת השרים לחקיקה, שיזמה ח"כ ציפי לבני ואחרים, מציעה חוק-יסוד בעל נוקשות, לתמצית מהותה של מדינת ישראל ואת סמליה העיקריים באופן המאזן בין היותה מדינת הלאום היהודי והיותה מדינה דמוקרטית. הגדרת מהותה של מדינת ישראל בסעיף הראשון לחוק זה נשענת על ה"הכרזה על הקמת מדינת ישראל", הידועה כ"מגילת העצמאות".

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

מספר פנימי: 2018913
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסתציפי לבני
                                                יצחק הרצוג
                                                יואל חסון
                                                קסניה סבטלובה
                                                איל בן ראובן
                                                יעל כהן-פארן
                                                מרב מיכאלי
              
______________________________________________                                         
                                             פ/4422/20
הצעת חוק-יסוד: מדינת ישראל
מהות מדינת ישראל
1.
(א)      מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית.
                                  
 
 
(ב)       מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, בה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית; מדינת ישראל היא דמוקרטיה המושתתת על יסודות החרות, הצדק והשלום, ומקיימת שוויון לכל אזרחיה, הכל כאמור בהכרזה על הקמת המדינה.
שבות
2.
כל יהודי זכאי לעלות ארצה.
סמלי מדינת  ישראל
3.
ההמנון, הדגל והסמל של מדינת ישראל הם כמפורט בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949[1].
נוקשות
4.
אין לשנות חוק זה אלא ברוב של חברי הכנסת.

דברי הסבר

מטרת חוק זה היא לעגן בחוק-יסוד בעל נוקשות את תמצית מהותה של מדינת ישראל ואת סמליה העיקריים באופן המאזן בין היותה מדינת הלאום היהודי והיותה מדינה דמוקרטית. הגדרת מהותה של מדינת ישראל בסעיף הראשון לחוק זה נשענת על ה"הכרזה על הקמת מדינת ישראל" (ע"ר 1948, עמ' 1), הידועה כ"מגילת העצמאות", שבה הוכרזה הקמת המדינה, היא מדינת ישראל ובה נקבע בין השאר:

"מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת רות קלדרון (פ/2907/19).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2883/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/4252/20).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בתמוז התשע"ז – 17.7.17
 
 
 
[1] ס"ח התש"ט, עמ' 37.