ח"כ חאג' יחיא: כשהמדינה לא מסכימה לממן בניית מסגדים, ויש מחסור במשכורות לבעלי תפקידים במסגד, זה פוגע בזכותנו לקיים את דתנו לפי החוק, לפי מגילת העצמאות ולפי כל דין שאנשים יכולים לחשוב עליו

ביום רביעי ה-12.7.2017 קיימה מליאת הכנסת דיון בהצעה לסדר יום של ח"כ עבד אלחכים חאג' יחיא בנושא הצורך בהקמה ועדת חקירה פרלמנטרית בדבר העדר הקצאת משאבים לבעלי תפקידים במסגד ובניית מסגדים עבור בני הדת המוסלמית במדינת ישראל.

חאג יחיא:
 
בהכרזת העצמאות נאמר שמדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. זה בהכרזת העצמאות. בימי המנדט בענייני דת הייתה הוראה: כל האנשים בארץ ייהנו מחופש מצפון מוחלט ויוכלו לקיים את צורת פולחנם באין מפריע, ובלבד שהסדר הציבורי והמוסר יישמרו. הוראה זו עמדה בתוקפה עד הקמת מדינת ישראל ולא שונתה על ידי הכנסת עד היום הזה. כ-20% מאזרחי מדינת ישראל הם מוסלמים, שמגיע להם חופש פולחן, וכדי לקיימו צריכים מסגדים, אימאמים, מואזינים ואבי בית למסגדים, שישמרו עליהם וידאגו לניקיונם וסידורם והכנתם לתפילה. המדינה כמעט שלא בונה מסגדים ביישובים ערביים, אין תקציב מדינה להקמת מסגדים, למרות שזה נכלל תחת הכותרת של מבני ציבור. המסגדים נבנים על ידי תרומות של אנשים, כי הם מבינים שזו מצווה, ולפי החדית' של הנביא מוחמד, עליו השלום: (אומר דברים בשפה הערבית ומתרגמם:) והמשמעות: מי שיבנה או יתרום לבניית מסגד, אפילו בגודל של הקן של ציפור שמטילה את הביצים שלה, יהיה לו בית בגן עדן. אז זו המשמעות, ולכן אנשים, אפילו עניים, הם תורמים לבניית מסגדים, ואנחנו, ברוך ה', לא צריכים את הבנייה של המדינה, למרות שזו זכותנו לקבל תקציבים לבניית מסגדים. היום, במצב כזה שהמדינה לא מסכימה לממן בניית מסגדים, ויש מחסור במשכורות לבעלי תפקידים במסגד: אימאמים, מואזינים, ואבי בית,  זה פוגע בחופש הפולחן, זה פוגע בקוראן עצמו, זה פוגע בזכותנו לקיים את דתנו לפי החוק, לפי מגילת העצמאות ולפי כל דין שאנשים יכולים לחשוב עליו. המצב היום, כבוד סגן השר, שברוב המסגדים אין בעלי תפקידים בכלל, ויש בחלקם בעל תפקיד אחד, או מואזין או אימאם. המצב הזה פוגע בזכותנו. לכן אני מבקש להקים ועדת חקירה, שתיתן תשובות על השאלות הבאות: למה המדינה עד היום לא מינתה לכל המסגדים את שלושת בעלי התפקידים? האם המדינה מתכוונת למנות בעלי תפקידים בכל המסגדים? ומהם לוחות הזמנים? למה שהמדינה לא תעביר את נכסי הווקף למועצות לניהול הנכסים האלה אשר המוסלמים יבחרו בבחירות חופשיות, כמו המצב אצל הנוצרים, שהם מנהלים את הווקף שלהם, וגם הדרוזים מנהלים את הווקף שלהם. למה שהמדינה לא תחזיר לנו גם את זה אם היא לא רוצה למנות את האימאמים? אני חושב שמן הצדק שתוקם ועדה או לפחות ועדת בדיקה שתמונה על ידי ועדת הפנים. 
 
סגן שר הפנים, משולם נהרי (ש"ס):
מאז קליטת אנשי הדת המוסלמים כעובדי מדינה הוגדרו שני תפקידים: אימאם וכרוז, מה שמכונה מואזין. מעולם לא הועסקו שרתים במסגדים במסגרת האגף לעדות כעובדי מדינה. במסגדים אשר אינם מאוישים על ידי עובדי מדינה ומועסקים בהם אימאמים עצמאיים או מטעם גופים אחרים, לא מועסקים שלושה בעלי תפקידים, ובמקרה הטוב משלמים רק לאימאם. למשרד אין יכולת לאייש את בעלי התפקידים בכל המסגדים, מאחר שאין מספיק תקנים לאיוש בכל המסגדים. אגב, גם לא בכל המסגדים יש הסכמה כי בעלי התפקידים יהיו עובדי מדינה. יחד עם זאת, המשרד משקיע מאמצים רבים לקבל תוספת תקנים ולאייש יותר מסגדים. מובן שעמדת המשרד היא שאין מקום לוועדת חקירה בנושא. אבל הייתי רוצה להוסיף בעקבות הדברים שאמרת פה, חבר הכנסת. לגבי מבני דת – יש תקציב ייעודי במשרד הפנים למבני דת. פה עמדתי לפני כמה חודשים מעל הדוכן והסברתי את חוסר הניצול של התקציב. 

מליאת הכנסת החליטה ברוב של 19 ח"כים וללא מתנגדים להעביר את הדיון בהצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

לעיון בנוסח ההצעה לסדר יום