'חוק המסורת' המאפשר לשר העבודה להתחשב בשיקולי מסורת ישראל בעת מתן היתרי עבודה בשבת אושר סופית בכנסת

לאחר שההצבעה בעניינו נמשכה אל תוך הלילה, ברוב של 50 תומכים אישרה  מליאת הכנסת את 'חוק מסורת ישראל' שקודם בשיתוף פעולה של שר העבודה והרווחה חיים כץ (הליכוד) יחד עם חבר הכנסת משה גפני (יהדות התורה), המאפשר לשר העבודה להתחשב בשיקול של 'מסורת ישראל' לפני מתן היתר עבודות בשבת.

במסגרת החוק נקבע כי שר העבודה הרווחה השירותים החברתיים יתחשב בשיקולים הבאים במתן היתר להעסקת עובדים בשעות המנוחה השבועית: רווחת העובד, מסורת ישראל, חלופה שאינה מחייבת העסקה בשעות המנוחה השבועית, ההשפעה שיש במתן ההיתר על אופי המרחב הציבורי בו תתבצע העבודה וכן כל שיקול אחר שיש בו כדי להגשים את תכליות החוק.
בדברי ההסבר לחוק, נכתב: "לאחרונה התברר, כי גופים ממשלתיים דוגמת רכבת ישראל והחברה הלאומית לדרכים, הפכו את יום השבת, ליום מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל ובמסילות הרכבת. עבודות אלו המבוצעות בפרהסיה, פוגעות פגיעה קשה הן בצביונה היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני תושבים דתיים ומסורתיים במדינת ישראל".

חלק מחברי הכנסת התבטאו בעקבות אישור החוק:

ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד): "אם רציתם לראות איך נראית סחטנות פוליטית – ככה בדיוק היא נראית. נציגי יהדות התורה ניצלו אתה החולשה של ראש הממשלה והכניסו את החוק. זה מסורת ישראל? הרמב"ם, ר' סעדיה גאון – זה מסורת ישראל. האם קרבתם או הרחקתם יהודי אחד ליהדותו באמצעות החוק הזה?"

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד): "כמה צביעות אלוהים אדירים. העליתי הצעת חוק שגם אלו שאינם שומרי תורה ומצוות לא יחויבו לעבוד בשבת. הואשמתי שאני אפגע במפעלי היי-טייק כמו אינטל. על מי אתם רוצים לעבוד? לא לשם שמים אתם עובדים."

ח"כ מיקי לוי (יש עתיד): "שר העבודה יתחשב.. " מה זה יתחשב? איך אפשר למדוד את זה? אתם מחוקקים כדי להגן על מסורת ישראל, האם היא בסכנה? מסורת ישראל מספיק חזקה ואין לה צורך בהגנה שלכם."

ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד): "בזכות החוק הזה התנועה הקונסרבטיבית נכנסת לספר החוקים, התנועה המסורתית. למה דווקא בחוק הזה יש מסורת ישראל ולא בדאגה לעני? הממשלה יוצרת מסורת של השנאה. מסורת ישראל שלנו היא של קירוב"

ח"כ אילן גילאון (מרצ): "לא צריכים את החוק הזה. צריך להתאים את עצמנו למציאות. אחד הדברים החשובים ביהדות הוא דווקא פיקוח נפש יותר מכל פולחן. משק מודרני לא יכול להתקיים ללא עבודה בשבת.  אני אומר לך בשם אלוהים, אני מכיר אותו אישית.

ח"כ מיכל רוזין (מרצ): "אנחנו נמצאים במצב של מלחמה בין ציבורים מלחמת דת. נקווה שמלחמות הדת לא יגרמו לכך מדינת ישראל תפסיק להתקיים. חוקים של מיעוט שכופה על רוב. אתם מביאים אותנו למלחמת דת שתביא אותנו לחורבן בית שלישי."

 

שינוי גודל גופנים