הצעת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה)(תיקון) תש"ף -2020

במהלך שבוע שעבר, שני 16.6.2020 פנה שר העבודה והרווחה ח"כ איציק שמולי (העבודה) אל יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ח"כ חיים כץ (הליכוד) וביקש להביא לאישור ודיון בועדה את תקנת הארכת הוראת השעה אשר מגדילה את שיעור דמי הקבורה המשולמים לחברות הקבורה הפועלות הישובים קטנים.

להלן התקנה:

 

לצפייה בפנייתו המלאה  של שר העבודה והרווחה יש ללחוץ כאן