הצעת תיקון לחוק בתי הדין הרבניים – 20 שנות מאסר לסרבני גט במקום 10

חברות הכנסת מיכל רוזין, תמר זנדברג וזהבה גלאון מסיעת מרצ הגישו לשולחן הכנסת הצעה לתיקון חוק בתי הדין הרבניים אשר מגדיל את מספר שנות המאסר האפשריות לסרבני גט מעשר שנים לעשרים שנות מאסר.
מדברי ההסבר להצעת החוק:
"כיום נמצאים בבתי הכלא מספר סרבני גט המרצים תקופת מאסר לכפיית גט מזה שנים והכל בשל סרבנות עיקשת ונקמנות. ההצעה מבקשת להאריך את תקופת מאסר הכפייה המקסימלית לסרבן גט מעשר שנים כיום לעשרים שנים."