הצעת תיקון לחוק איסור הונאה בכשרות

על פי הצעת תיקון החוק אשר הוגשה ע"י חברת הכנסת עליזה לביא, משגיחי כשרות של הרבנות מהראשית לא יהיו רשאים לעבוד בבתי עסק או בגופי כשרות פרטיים. בנוסף, על פי הצעת החוק שר הדתות, בהתייעצות עם הרבנים הראשיים, לתקן תקנות כלל ארציות לקבלת תעודת כשרות ופיקוח על בתי העסק להם ניתנה התעודה."דוח מבקר המדינה לשנת 2008 (59ב') עסק בפיקוח על כשרות המזון והעלה ממצאים חמורים מאוד לגבי הליך מתן תעודות ההכשר בישראל. מבין ממצאי הדוח בלטו בחומרתם מצבים של ניגוד עניינים בהם היו מצויים משגיחי הכשרות, שהיו מועסקים גם בגופי כשרות פרטיים (בד"צים). כמו כן, ניכרו מהדוח הבדלים גדולים בכללי הכשרות שהונהגו על ידי רבנים מקומיים באזורים גאוגרפים שונים."
הצעת החוק מציע גם לחייב את הרבנות הראשית לפרסם באתר האינטרנט שלה את התקנות שייקבע השר, את רשימת בתי העסק שקיבלו תעודת כשרות ועוד נתונים אשר – על פי הצעת החוק – יגבירו את השקיפות בתהליך מתן תעודות הכשרות. 

שינוי גודל גופנים