הצעת תיקון חוק שעות העבודה מבקשת לעגן בחוק את העסקתם של ספורטאים בשבת

הצעת החוק אשר הוגשה לשולחן הכנסת ע"י חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי כנסת נוספים מציעה להוסיף אנשים העוסקים בפעילות ספורט לרשימת תחומי העיסוק אשר עליהם לא חל חוק שעות העבודה ובכך לעגן בחקיקה את נושא אשר לאחרונה היה מוקד לויכוח. בחוק כיום מוגדרים שישה תחומי פעילות אשר עליהם לא חל חוק שעות העבודה, ביניהם שוטרי משטרת ישראל ואנשי צוות אוויר.
מתוך דברי ההסבר להצעת תיקון החוק: 

"במדינה יהודית ודמוקרטית כמדינת ישראל, יש לאפשר לאלו החפצים בכך לקיים את מצוות הדת, אך בד בבד לאפשר קיום פעילויות פנאי אזרחיות, ובהן פעילויות הספורט. אפשרות זו היתה קיימת עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל, כאשר פעילויות ספורט נערכו ביום השבת ללא פגיעה ברגשותיהם של שומרי המסורת היהודית".

לקריאת החוק המקורי