הצעת תיקון חוק שירותי הדת היהודים – תפעול מקוואות טהרה

התיקון המוצע להצעת החוק, אשר הוגש לשולחן הכנסת ע"י ח"כ עליזה לביא, מציע להסדיר את סמכויות המועצה הדתית להקמת מקוואות טהרה, ונוסף אוסר במפורש פגיעה בפרטיותן של הטובלות ע"י עובדי ועובדות המקווה בעקבות שאלות חודרניות המופנות כלפיהן.

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק – "מועצת הרבנות הראשית הכירה בחשיבות השמירה על צנעת הפרט של הנשים הטובלות וקבעה כי "אין להתנות או לשאול את הנשים המגיעות לטבול במקווה בדבר מעמדן האישי" (החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום 11.11.12). עם זאת, בלניות במקוואות ממשיכות לשאול את הנשים הטובלות שאלות נוספות, הנוגעות לצנעת חייהן האישיים, לרבות מועדי הווסת, אופן הטבילה, והניקיונות והבדיקות שערכו בגופן".