הצעת תיקון חוק הירושה – בני זוג במקום "איש ואישה"

הצעת תיקון חוק אשר הוגשה לשולחן הכנסת ע"י חברת הכנסת מרב בן ארי מציעה להגדיר בחוק הירושה את הזכאות להעביר רכוש מפאת פטירת בעלי הרכוש לבן זוג בלי קשר למינו. עד כה החוק חל אך ורק על "איש ואישה" אשר קיימו זוגיות.