הצעת תיקון חוק איסור הונאה בכשרות – קביעת סימנים מוסכמים של כשרות על מוצרי מזון

ההצעה לתיקון חוק איסור ההונאה בכשרות הוגשה לשולחנה של כנסת העשרים ע"י חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ומשה גפני. התיקון מציע כי כללל המוצרים יסומנו בצורה אחידה וקבועה בכדי למנוע בלבול של הצרכנים בנוגע לסוג הכשרות של המוצר.
לפי דברי ההסבר להצעה:
"לצרכנים המקפידים לאכול מוצרים כשרים או לחילופין כאלה המבקשים לדעת את מרכיבי המזון העיקריים (לדוגמא: צמחונים), ישנה בעיה לזהות את סוג הכשרות על כל מוצר, מכיוון שכל יצרן ממקם את כיתוב הכשרות על פי החלטתו ונוחיותו, בגודל וסוג כתב שונה. ישנם מקרים שהכיתוב קטן, נסתר ואינו קריא וברור."