הצעת חוק תיקון לפקודת בתי הסוהר, מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת

על רקע תלונות חוזרות ונשנות של אסירים בעניין מתן שירותי דת על ידי שירות בתי הסוהר (להלן – שב"ס) לאסירים שאינם יהודים, חברי הרשימה המשותפת הגישו לשולחן הכנסת הצעת חוק המבקשת להבטיח את המודעות של אסירים בבתי הסוהר לזכותם לשירותי דת.

כ-11 חברי כנסת מן הרשימה המשותפת הגישו יחדיו את הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ה–2015 שתכליתה הבטחת מתן הודעה בכתב לכל אסיר מכל דת שהיא על ידי רשויות בתי הסוהר בשפות ערבית, עברית, אנגלית, אמהרית ורוסית, בדבר הזכויות לשירותי דת שלהן הוא זכאי בבית הסוהר. 

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק: 
מטרת הצעה זו היא לחייב את שב"ס להפיץ עלונים ולהעלות את מודעות האסירים לשירות זה בשפת אמם של כל האסירים בבתי הסוהר (ערבית, עברית, אנגלית, אמהרית ורוסית).
הצעה זו תביא לירידה בשיעור האלימות והפרות הסדר מצד האסירים בתוך בתי הסוהר.
בנוסף, תביא ההצעה לירידה בשיעור העבירות הפליליות בעתיד ולהישנות ההתנהגות הפלילית, מכיוון שמפגש עם אנשי דת יגרום לאסירים להתבונן בעבר, בהווה ובעתיד, הסתכלות מעמיקה שתביא למיגור חלק מהעבירות הפליליות.

לקריאת הצעת החוק המלאה