הצעת חוק: שר חינוך יוכל לקבוע תנאים לתקצוב מוסדות פטור. המשמעות: אין הכרח שלימודי ליבה יהוו תנאי לתקצוב

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – תקצוב מוסדות פטורים), התשע"ו–2016

מוצע לבטל את ההוראות המגבילות את שיקול דעתו של שר החינוך, ולהותיר לשר שיקול דעת לקבוע הוראות ותנאים, כתנאי להכרה במוסדות הפטור ותקצובם.