הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון – עידוד הצטרפות לשירות אזרחי רק למי שפטור משירות סדיר או לא נקרא לו), התשע"ח–2017 של חה"כ מיקי לוי

הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון – עידוד הצטרפות לשירות אזרחי רק למי שפטור משירות סדיר או לא נקרא לו), התשע"ח–2017 של חה"כ מיקי לוי (יש עתיד) מבקשת לקבוע  כי הרשות לשירות אזרחי תוכל לפעול לעידוד הצטרפות לשירות רק לגבי אלו שקיבלו פטור מחובת שירות סדיר או שצבא הגנה לישראל לא קרא להם לשירות סדיר.

מספר פנימי: 2020847
הכנסת העשרים

יוזם:          חבר הכנסתמיקי לוי

              

______________________________________________                                                

                                             פ/4632/20
הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון – עידוד הצטרפות לשירות אזרחי רק למי שפטור משירות סדיר או לא נקרא לו), התשע"ח–2017
 
תיקון סעיף 23
1.
בחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017[1], בסעיף 23(5), אחרי  "ועידוד ההצטרפות" יבוא "של מי שקיבל פטור מחובת שירות סדיר או שצבא הגנה לישראל לא קרא לו לשירות סדיר,".
דברי הסבר

לאחרונה נעשו על ידי מינהלת השירות האזרחי לאומי (הרשות לשירות אזרחי) ניסיונות אקטיביים לצמצם את מספר המתגייסות לצה"ל וליעדן במקום זאת להצטרפות לשירות הלאומי. זאת, על ידי שליחת דיינים למרכזי ערים, במטרה להחתים באופן המוני ומאורגן את הבנות על ״הצהרת דתיות״ שמונעת את גיוסן לצה״ל. פעולה זו אסור שתתקיים באופן יזום בדחיפת ובעידוד מינהלת השירות והיא פוגעת באופן קשה במאמצים לשילוב בנות בכלל, ובנות הציונות הדתית בפרט, בשורות הצבא. על פי החלטת ממשלה משנת 2007 שהסדירה את פעילות מינהלת השירות האזרחי לאומי (אותה החלטה שחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017 נועד להחליף), הוגבלו תפקידי המינהלת וסמכויותיה רק כלפי אלו שקיבלו פטור מחובת שירות סדיר או שצבא הגנה לישראל לא קרא להם לשירות סדיר. אך, בחוק החדש הגבלה זו הוסרה ומכאן פירשה מינהלת השירות את החוק בצורה המתירה לה לפעול גם לגבי אלו שעדיין לא קיבלו פטור מהצבא.

כדי למנוע פרשנות זו שאליה לא כיוון המחוקק, מוצע כי הרשות לשירות אזרחי תוכל לפעול לעידוד הצטרפות לשירות רק לגבי אלו שקיבלו פטור מחובת שירות סדיר או שצבא הגנה לישראל לא קרא להם לשירות סדיר.

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ג' בחשוון התשע"ז – 23.10.17

 

 
[1] ס"ח התשע"ז, עמ' 632.
חזרה לראש העמוד

שינוי גודל גופנים