הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – פרסום מחירון לרכישת קבר) התשע"ח 2018 של ח"כ לביא וקבוצת ח"כים

בהצעת חוק זו מבקשים ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) וח"כים נוספים מסיעות המחנה הציוני, יש עתיד, כולנו, הליכוד והרשימה המשותפת להביא לכך שכל חברות הקבורה תפעלנה לקביעת מחירון של חלקות הקבורה שברשותן, ושאלו יפורסמו במשרדיהן ובאתר האינטרנט של המשרד לשירותי דת.