הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 23) (סכום ההשתתפות בהוצאות התקציב של מועצה דתית), התשע"ח-2018 עברה בקריאה ראשונה.

אתמול, שני 26.06.2018 עברה במליאה בקריאה ראשונה ברוב של 41 תומכים אל מול 6 מתנגדים, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 23) (סכום ההשתתפות בהוצאות התקציב של מועצה דתית), התשע"ח-2018. היום, שלישי התכנסה וועדת הכספים להכנה של הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

כזכור, לפני כחודש אישרה ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני לקריאה ראשונה תיקון לחוק שירותי הדת היהודיים, של חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר ממפלגת יהדות התורה. כחלק מהתיקון לחוק, נקבע מתווה חדש לתקצוב המועצות הדתיות ולשינוי שיעורי השתתפות הממשלה והרשויות המקומיות.

במסגרת המתווה החל משנת 2020 עד 2025, אחוז ההשתתפות של הרשויות המקומיות יופחת מדי שנה ב-5% לעומת השנה הקודמת, ובהתאמה שיעור ההשתתפות של הממשלה יעלה ב-5%. כך בשנת 2025 אחוז ההשתתפות של הרשויות המקומיות יעמוד על כ-30%, לעומת 70% השתתפות מצד הממשלה בתקציב המועצות הדתיות. בנוסף שרי הדתות, הפנים והאוצר יהיו רשאים לשנות את אחוזי ההשתתפות של הרשויות המקומיות בשיעור שאינה עולה על 5%, ללא צורך באישור ועדת הכספים ותוך יידוע הרשויות המקומיות קודם לאישור תקציביהן.

 

על שנות התקציב 2018-2019 לא ניתן להחיל את התיקון לחוק משום שהתקציב כבר נקבע. בכדי להבטיח שהרשויות הדתיות לא יפגעו בזמן המהלך, ייקבע סכום השתתפות מיוחד שיאושר על-ידי השרים הרלוונטיים ויבטא הפחתה של 2% מהשתתפות הרשויות המקומיות בשנת 2019. בנוסף הוחלט היום כי במהלך הוראת השעה (עד 2025 אז תהפוך ההוראה קבועה) תינתן לשרים גמישות לשנות את אחוזי ההשתתפות של הרשויות בשיעורים משתנים על מנת למנוע פגיעה בשיעור התקציב המוקצה לרשויות חלשות כיום.

 

בהמשך הישיבה הוקראו סעיפי החוק והתקיים דיון לעניינם, ובהחלטת יו"ר הוועדה פוצלה הצעת החוק והתקיימה הצבעה על מתווה החוק לשנים 2018 – 2019 (מדרג החוק המלא נמשך עד לשנת 2025), כאשר בשנת 2018 נמשך עפ"י החוק המתווה הקיים בהתאם לחלוקת הרשויות שהביא המשרד לשירותי דת על מנת לאפשר את שחרור התקציב לשירותי הדת לשנה זו. בנוגע ל-2019 יחולו מכלול הוראות הצעת החוק ובמרכזם הפחתה של 2% מהשתתפות הרשויות המקומיות בשנת 2019, ותקצובם מצד המדינה – סכום של 12 מיליון ₪. לצד כך סייג ח"כ גפני כי ההחלטה לעניין שנת 2018 אשר תואמת את עמדת ועדת השרים ולסיכום שהושג עמו תובא לאישור המליאה בהקדם ואילו אישור המתווה לעניין שנת 2019 יובא לאישור המליאה רק בתנאי שתושג הסכמה עם הממשלה לעניינו.

  

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה):  "ביקשתי משר האוצר עוד בקדנציה הקודמת שלי לתת מענה לסוגיה, תהינו למה בתחומים אחרים ההשתתפות היא של 75 אחוז מצד המדינה ו-25 אחוז של הרשות – בחינוך, רווחה, ויש תחומים כמו בתחבורה זה אפילו 90 אחוז אך שמגיעים לשירותי הדת שם המדינה נותנת רק 40 אחוז והרשות המקומית נותנת 60 אחוז לפי החוק, נאמר לי שהדבר ישונה אבל זה לא קורה. ישבתי עם האוצר על מנת שיקיימו את הבטחת המשרד, שכן שירותי הדת אינם בן חורג מהשירותים שנותנת המדינה, אבל אז הם אמרו לי שכבר אושר תקציב המדינה, זה שכנע אותי ולכן הנחנו את החוק הזה שיכנס לתוקף בהמשך, כאשר יועבר רק מעט כסף לתקציב 2019. אז הייתה הסכמה אך לצידה הסתייגות שאני צריך לדבר עם האוצר על נושאים אחרים – העלאת גיל הפרישה, לקבל את עמדת האוצר בנושא בניגוד להצעת החוק שהצענו ולהשאיר ברחוב נשים עניות ללא קצבת זקנה, לא יקנה אותי ב-10 מיליון ₪, אין אצלי דברים כאלה".

  

ח"כ יצחק וקנין (ש"ס): "אנחנו לא מדברים רק על רשות כזו או אחרת, התקצוב החסר משפיע על כלל הרשויות. בכל יום שעובר המצב של המועצות הדתיות מדרדר, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שלא משלמים משכורות לבלנים וקברנים. אתם גם צריכים לגלות טיפה אחריות". 

 

ח"כ עומר בר לב (המחנה הציוני):"שירותי דת זה לכלל האוכלוסייה, גם ראשי ערים שאינם דתיים מדברים על הצורך בהעלאה של השתתפות המדינה. המו"מ והכנסת עניין גיל הפרישה של נשים זו בושה וחרפה. אני בעד הצעת החוק כולל עלייה הדרגתית ב-2018 ו-2019". 

עו"ד עודד פלוס, מנכ"ל משרד הדתות: "אני מאוד חרד, הייתה לי מחשבה אפילו להניח מפתחות על השולחן כי אני מאבד פה שליטה. חייבים להעביר את 2018, אין אלטרנטיבה, אם אני לא מעביר את זה אני מפרסם 40-60 ברשומות בלי חלוקה בין רשויות חלשות וחזקות והמשמעות היא שכל הרשויות החלשות צריכות להביא הרבה מאוד כסף באמצע השנה. אם לא אעביר את הכספים בקרוב רשויות הדת יקרסו".

 

.