הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות הדתיות)

הצעת החוק, אשר הוגשה לשולחן הכנסת על ידי חברת הכנסת עליזה לביא וחבר הכנסת שי פירון, מציעה לקבוע כי בכל מועצה דתית מחצית מהחברים יהיו נשים.
מתוך דברי ההסבר להצעת התיקון "במהלך פורץ דרך, סללה הגברת לאה שקדיאל בעקבות עתירתה (…לבג"ץ…) את דרכן של נשים לחברות במועצות הדתיות בישראל.

ואולם, ייצוגן במועצות מועט ואינו הולם. מנתוני עמותת "חדו"ש" לחופש דת ושוויון, עולה כי נשים מהוות 17% בלבד מכלל חברי המועצות, ברוב המועצות בהן מכהנות נשים, יש נציגות של אישה אחת בלבד, ואף אישה לא מכהנת כיו"ר מועצה דתית".