הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הנחה ברכישת קבר זוגי), התשע"ח–2018 של חברי וחברות כנסת מסיעות הליכוד, המחנוה הציוני, ישראל ביתנו ויש עתיד

הצעת חוק זה של חברי וחברות כנסת מסיעות הליכוד, המחנוה הציוני, ישראל ביתנו ויש עתיד מבקשת להביא לכך שהרוכש חלקת קבר זוגית בחייו, ישלם 80% מהסכום שיש לשלם עבור קבר בקבורה בודדת, בלי להתחשב בצפיפות הקברים שמסביב, ובכך לתמרץ אזרחים לרכוש קבר בשיטת קבורה חסכונית בקרקע.

מספר פנימי: 2066468
הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת           מרב מיכאלי                                                 נורית קורן                                                 רוברט אילטוב                                                 יעל גרמן                                                 מיכל בירן                                                 יעל כהן-פארן                                                 יוליה מלינובסקי
              
______________________________________________                                           
                                              פ/5364/20
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – הנחה ברכישת קבר זוגי), התשע"ח–2018
תיקון סעיף 14א
1.
בחוק שירותי דת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971[1], בסעיף 14א, בהגדרה "קבורה זוגית", במקום "שטח המיועד לקבורה בצפיפות של 500 קברים לדונם, כאשר בכל חלקת קבר ניתן לקבור שני נפטרים" יבוא "חלקת קבר המיועדת לקבורת שני נפטרים, הקבורים האחד מעל השני, בשטח של חלקת קבר אחת ובעומק כפול".
 
דברי הסבר
מצוקת הקרקעות במדינת ישראל, ובפרט במרכז הארץ, מחייבת מתן תמריצים לרוכשים חלקות קבר בשיטות החוסכות בקרקע. אחת מן השיטות הללו היא קבורה זוגית, שבה בחלקת קבר אחת נטמנים שני נפטרים, בדרך כלל בני זוג או בני משפחה.
כיום, ההגדרה ל"קבורה זוגית" שבסעיף 14א לחוק שירותי דת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971, אשר עבורה ניתנת הנחה בעת רכישת קבר בחיים, מתייחסת לצפיפות הקברים שבשטח המיועד, ולא לחלקת הקבר הספציפית. בקבורת שדה "רגילה" בקבורה בודדת, צפיפות הקברים עומדת על כ-250 קברים לדונם, ובקבורה זוגית מתקבלת צפיפות של 500 קברים לדונם. עם זאת, בבתי עלמין רבים, ישנם שטחי קבורה שבהם קברים משני הסוגים, כך שצפיפות הקברים בהם גדולה מ-250 קברים לדונם וקטנה מ-500 קברים לדונם. במציאות זו, גם מי שרוכש חלקת קבר זוגית ישלם תעריף מלא ללא הנחה, על אף שקנה חלקת קבר חסכונית.
 
הצעת החוק נועדה להביא לכך שהרוכש חלקת קבר זוגית בחייו, ישלם 80% מהסכום שיש לשלם עבור קבר בקבורה בודדת, בלי להתחשב בצפיפות הקברים שמסביב, ובכך לתמרץ אזרחים לרכוש קבר בשיטת קבורה חסכונית בקרקע.
הצעת החוק נוסחה בשיתוף עם עמותת 'עתים'.
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
 כ"ב באייר התשע"ח – 7.5.18