הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון) (הגבלת כהונת ממונה)

ביום א', 2 לינואר 2022, כ"ט בטבת תשפ"ב, הוצגה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון) (הגבלת כהונת ממונה).

יוזם הצעת החוק הינו: השר לשירותי דת יהודיים מתן כהנא (ימינה). 

דברי ההסבר:

"מטרות תזכיר החוק להגביל את משך הכהונה של ממונים באופן דומה למצב החוקי הקיים כיום ביחס
להרכבי מועצות דתיות. התיקון האמור יאפשר לרענן את שורות המועצות הדתיות וכן יגביר את שיתוף הפעולה של הרשויות הרלוונטיות לצורך חידוש הרכבי מועצות דתיות – היא דרך המלך לניהול מועצה דתית. תזכיר החוק יקודם במקביל לתקנות משלימות לשם הסדרת מינוי ממונים במועצות הדתיות.

נכון להיום, מרבית המועצות הדתיות מנוהלות על ידי ממונים ולא באמצעות הרכבים. כפועל יוצא מכך, דרך המלך לניהול המועצה הדתית על ידי הרכב הפכה למשנית ואילו ניהול המועצה באמצעות הממונים הפך לכלי המרכזי לניהול מועצה דתית, דבר אשר איננו עולה בקנה אחד עם תכלית חוק שירותי הדת היהודיים."

חוק שירותי הדת היהודיים (הגבלת