הצעת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (סמכות שיפוט בהסכמה)

ביום א', 5 בדצמבר 2021, א' בטבת תשפ"ב, תונח בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (סמכות שיפוט בהסכמה).

יוזם הצעת החוק הינו: חה"כ אבי מעוז (הציונות הדתית).

דברי ההסבר:

"מוצע לעגן בחוק את סמכותם של בתי הדין הרבניים לדון בהסכמת הצדדים בעניינים אזרחיים היכולים לשמש נושא להסכם בין הצדדים. בתי הדין הרבניים בישראל עסקו מאז ומעולם בבירור סכסוכים בעניינים ממוניים בהסכמת הצדדים. מוצע כי אופן הפנייה אל בתי הדין הרבני יבטיח כי בית הדין הרבני ידון רק בסכסוך אשר כל הצדדים הנוגעים בדבר מסכימים במפורש ובכתב לדיון בפני בית הדין. הצעת החוק מסתייגת מ"כפייה דתית": ההצעה קובעת שבית הדין הרבני לא ייתן "כתב סירוב", הנתפש כחרם דתי, נגד צד נוגע בדבר שאינו מסכים להתדיין בפני בית הדין."

ביום ד', 8 בדצמבר 2021, ד' בטבת תשפ"ב, הועלתה הצעת החוק בפני מליאת הכנסת להצבעה בקריאה טרומית. הצעת החוק לא התקבלה.

הצעת חוק שיפוט בתי הדין הרבניים