הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל עקב נגיף הקורונה החדש), של ח"כ סובה.

היום, שני 19.10.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל עקב נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020 של ח"כ יבגני סובה (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לאפשר לזוגות לבוא בברית הנישואין בשגרירויות הזרות הנמצאות בישראל ולהירשם לאחר מכן במרשם האוכלוסין ובמשרד הפנים.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יבגני סובה
                                          עודד פורר
                                          חמד עמאר
                                          יוליה מלינובסקי קונין
                                          אלי אבידר

______________________________________________

פ/2208/23

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות בישראל עקב נגיף הקורונה החדש), התשפ"א–2020

 

הוספת סעיף 2א 1. החל ביום פרסומו של חוק זה ועד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30 בספטמבר 2021), יקראו את חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953[1], כך שאחרי סעיף 2 יבוא:
"הוראת שעה 2א. (א)      על אף האמור בחוק זה, יראו נישואין שנערכו בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ הנמצאת בשטח מדינת ישראל כתקפים, אם הם תקפים לפי דין מדינת החוץ;
(ב)      שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לביצוע סעיף זה."

דברי הסבר

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכל שנה יוצאים את גבולות מדינת ישראל כ-2000 זוגות יהודים בממוצע על מנת להינשא בנישואין אזרחיים ולהירשם כנשואים בשובם בעזרת תעודת הנישואין שקיבלו (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "לקט נתונים לרגל ט"ו באב", 14.08.19). למספר זה מתווספים אלפי זוגות 'מעורבים' נוספים שאינם יכולים להינשא בישראל על פי דין, למשל זוגות בהם אחד מבני הזוג הוא זכאי חוק השבות איך אינו יהודי על פי ההלכה ומוגדר "חסר דת", או למשל זוגות בהם הגבר כהן והאישה גרושה.

בנוסף, במדינת ישראל חיים כ-400,000 עולים שעלו מכוח חוק השבות שאינם רשאים להינשא כדת וכדין משום שחלקם הגדול אינו מוכר כיהודי על פי ההלכה.

החל מחודש מרץ 2020, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה במדינת ישראל, נסגרו השמיים לטיסות יוצאות ונכנסות כמעט כליל, ונחסמה כל אפשרות של אותם הזוגות לצאת את הארץ ולבוא בברית הנישואין. יתרה מכך, גם זוגות שהצליחו לצאת וקיבלו על עצמם את הצורך לשהות בבידוד כפול, הן בארץ היעד והן בחזרה לישראל, נתקלו במגבלות בארצות הזרות, כדוגמת חיתון מקומיים בלבד או סגירה של הרשויות הרלוונטיות לצרכי נישואין עקב התפשטות הנגיף.

משכך, זוגות אלו נותרו ללא מענה ואינם זכאים לזכות הבסיסית הניתנת לכל אדם באשר הוא אדם והיא הזכות לבוא בברית הנישואין ולקיים חיים משותפים.

חשוב לציין, שבעבר וגם בצורה חלקית בימים אלו, מדינות מסוימות כדוגמת אל סלוודור ופרגוואי, מאפשרות רישום נישואין ללא צורך בהתייצבות הזוג (אל סלוודור) או בדרישה להתייצבות אחד מבני הזוג בלבד (פרגוואי), כך שישנו תקדים וישנה היתכנות לביצוע נישואין מסוג זה.

הצעת חוק זו מטרתה לאפשר לאותם הזוגות לבוא בברית הנישואין בשגרירויות הזרות הנמצאות בישראל ולהירשם לאחר מכן במרשם האוכלוסין ובמשרד הפנים, בדומה להליך הרישום שנעשה לזוג שבשגרה מבצע את רישומו בנישואין אזרחיים מחוץ לגבולות המדינה.

בנוסף, הצעה זו מוגדרת כהוראת שעה החל מיום פרסום החוק ועד סוף חודש ספטמבר 2021, זאת מאחר ומדובר במצב חירום מיוחד שמדינת ישראל נקלעה אליו עקב התפשטות נגיף הקורונה ואי יכולתם של הזוגות לצאת מהארץ ולקבל את השירות במדינות אחרות.

עוד מבקשת הצעות החוק לאפשר לשר המשפטים להתקין תקנות לביצוע הסעיף המוצע ללא צורך בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול וללא הבאתן לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, זאת בכדי לאפשר את אישורן של התקנות במהירות המרבית נוכח דחיפותן.

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' בחשוון התשפ"א – 19.10.20

 

שינוי גודל גופנים