הצעת חוק: שינוי חוק אימוץ ילדים על מנת שיהיה ניתן לאמץ תינוקות לא יהודיים מבלי להעבירם גיור אורתודוקסי ברבנות

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – ביטול תנאי דת זהה לאימוץ), התשע"ג–2013

כיום, בני זוג המבקשים לאמץ תינוקות לא יהודיים חייבים להעביר את התינוקות גיור אורתודוקסי בבית הדין לגיור קטינים מטעם הרבנות הראשית, החוק הנ"ל מבקש לתקן את ההפליה הקיימת. 
כיום, הרוב המכריע של התינוקות המאומצים בישראל מובאים מחו"ל באימוץ בין ארצי. מניסיון ממושך של השירות למען הילד בישראל עולה, כי בכל הקשור לגיור ילדים מאומצים שהוריהם המאמצים חילוניים ואינם מקיימים אורח חיים דתי, הרי שהליך הגיור מורכב ומסובך ולעיתים רבות אינו מסתיים כלל. כך, למשל, על מנת לאמץ ילד לא יהודי נדרשים ההורים המאמצים החילוניים לעמוד בקריטריונים שונים כגון לא לנסוע בשבת, לשמור על דיני הכשרות, להיות שייכים לבית כנסת ולשלוח את הילד לגן דתי.

ביטול סעיף 5:
1. בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981 , סעיף 5 – בטל.

דברי הסבר
במצב הקיים כיום בני זוג המבקשים לאמץ תינוקות לא יהודיים חייבים להעביר את התינוקות גיור אורתודוקסי בבית הדין לגיור קטינים שמטעם הרבנות הראשית, כאשר צו הגיור ניתן רק לאחר תקופת מבחן של הרבנות הראשית. נוסחו ההחלטי של סעיף 5 קובע כי ההוראה בדבר זהות בהשתייכות הדתית בין התינוק לבין הוריו המאמצים היא תנאי הכרחי שבלעדיו לא יינתן צו האימוץ.
כיום, הרוב המכריע של התינוקות המאומצים בישראל מובאים מחו"ל באימוץ בין ארצי. מניסיון ממושך של השירות למען הילד בישראל עולה, כי בכל הקשור לגיור ילדים מאומצים שהוריהם המאמצים חילוניים ואינם מקיימים אורח חיים דתי, הרי שהליך הגיור מורכב ומסובך ולעיתים רבות אינו מסתיים כלל. כך, למשל, על מנת לאמץ ילד לא יהודי נדרשים ההורים המאמצים החילוניים לעמוד בקריטריונים שונים כגון לא לנסוע בשבת, לשמור על דיני הכשרות, להיות שייכים לבית כנסת ולשלוח את הילד לגן דתי.
מוצע לתקן את ההפליה הקיימת בין השמת ילדים מאומצים לא יהודיים במשפחות דתיות- אורתודוכסיות ובין משפחות חילוניות על ידי ביטול סעיף 5 לחוק.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ (פ/3177/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשע"ג – 18.3.13