הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה על תפקידים דתיים), של ח"כ יוליה מלינובסקי

היום, שני 23.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה על תפקידים דתיים), התשפ"א–2020 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)

הצעת החוק מבקשת לבטל את סעיף 7(ג) לחוק, אשר החריג מתחולת החוק מינויים לתפקיד דתי בהתאם לדין דתי, ובכלל זה מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים. מחיקת חריג זה תרחיב את תחולת החוק ותחיל אותו גם על מינוי לתפקידים דתיים.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           יוליה מלינובסקי קונין
                                                 עודד פורר
                                                 אלי אבידר
                                                 יבגני סובה
                                                 חמד עמאר
                                                 אלכס קושניר

______________________________________________

פ/2392/23

 

הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – תחולה על תפקידים דתיים), התשפ"א–2020

תיקון סעיף 7 1. בחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א–1951[1], בסעיף 7, סעיף קטן (ג) – בטל.

 

דברי הסבר

חוק שיווי זכויות האישה התשי"א–1951 (להלן – החוק)  קובע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים וגברים ברוח הכרזת העצמאות. בחוק נקבע כי יינתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים בגופים ציבוריים לרבות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות וכן בוועדות חקירה ובדיקה ציבוריות. סעיף 7 לחוק קובע כי הוא חל גם על בתי המשפט ובתי דין שונים למעט מינוי לתפקיד דתי בהתאם לדין הדתי ובכלל זה על מינוי רבנים ודיינים בבתי דין דתיים.

בשנים האחרונות מוסמכות נשים רבות לתפקידים בעלי אפיונים הלכתיים כגון טוענות רבניות, יועצות ומורות הלכה וכיוצ"ב. הסמכתן איננה מוכרת על ידי המדינה, אם כי לאחרונה פורסם כי נבחנת אפשרות לקיום מבחני הסמכה לרבנות לנשים במסלול מקביל לזה הקיים ברבנות הראשית לישראל.

מדינת ישראל הינה מדינה יהודית ודמוקרטית, ומתוקף הגדרה זאת חלה עלינו החובה לפעול ברוח חוקי מדינת ישראל גם כשהנושא נוגע לשירותי הדת בישראל. תפקידי דת במדינת ישראל דנים בחלק לא קטן מהמקרים בסוגיות הנוגעות לנשים: מקוואות טהרה, נישואין וגירושין, נידה ועוד. מן הראוי שנושאים הנוגעים לנשים, ידונו בין היתר בחברת נשים, וההחלטות יתקבלו לאחר התייעצות עמן ושיתופן בהליך קבלת ההחלטות.

מטרת הצעת החוק הינה להרחיב את מנעד התפקידים במוסדות הדת והמינויים של בעלי סמכות בתחום שירותי הדת הפתוחים לנשים, דבר אשר עשוי להלום את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לחזק את אמון הציבור במערכות שירותי הדת ולהשלים את מגמתו של החוק להחלת שוויון הזדמנויות מלא בין נשים לגברים ברוח הצהרת העצמאות שבהקמת מדינת ישראל.

על כן, מוצע לבטל את סעיף 7(ג) לחוק, אשר החריג מתחולת החוק מינויים לתפקיד דתי בהתאם לדין דתי, ובכלל זה מינוי רבנים ובעלי תפקידים שיפוטיים בבתי דין דתיים. מחיקת חריג זה תרחיב את תחולת החוק ותחיל אותו גם על מינוי לתפקידים דתיים.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בכסלו התשפ"א – 23.11.20