הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשע"ט-2018 של ח"כ מיקי רוזנטל.

היום, שני 19.11.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשע"ט-2018 של ח"כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני). הצעת החוק מבקשת  להעביר מסר חד משמעי הן לעובדים והן למעסיקים בדבר זכותם של עובדים שלא לסבול מהפליה והטרדה על רקע זהותם המגדרית.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת        
מיקי רוזנטל                                          איילת נחמיאס ורבין    
______________________________________________                                          
                                             פ/5866/20
 
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה על רקע זהות מגדרית), התשע"ט–2018
 
תיקון סעיף 2
1.
בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988[1], בסעיף 2(א), אחרי "נטייתם המינית," יבוא "זהותם המגדרית,".
 
דברי הסבר
סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 (להלן – חוק שוויון ההזדמנויות), קובע כי מעסיק לא יפלה בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת העילות המפורטות באותו סעיף. מוצע להוסיף לסעיף האמור איסור הפליה מחמת זהות מגדרית. חוק שוויון ההזדמנויות קובע כבר היום איסור הפליה מחמת מין ונטייה מינית, אך לא מתייחס להפליה מחמת זהות מגדרית, שלא תמיד הולמת את המין או הנטייה המינית של אותו אדם.
רבים חשים חוסר הלימה בין מינם הביולוגי לבין המגדר שמצופה מהם להשתייך אליו, ויש בחזותם החיצונית או בהתנהגותם סממנים המשקפים חוסר הלימה זה. עובדים אלו חשופים להטרדות ולהפליה על רקע זהותם המגדרית.
בשנת 2016 פורסם סקר רחב בנושא זה שערכה הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. על פי תוצאות הסקר, שיעורי התעסוקה בקרב הטרנסג'נדרים (68%) נמוכים בהרבה מהממוצע באוכלוסייה הכללית. מבין אלה המועסקים, רבים (55%) מתקשים למצוא עבודה במשרה מלאה ונאלצים להסתפק במשרות חלקיות. כ-85% מדווחים שעבודתם אינה הולמת את השכלתם הפורמלית ו-73% מדווחים שעבודתם אינה הולמת את ניסיונם התעסוקתי. 64% מהטרנסג'נדרים מדווחים על חווית הפליה במקום העבודה, בין שמדובר בהטרדות, כינויי גנאי, שיתוף במידע אישי וחסוי על ידי עמיתים או הפניית שאלות בלתי הולמות. הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה מסכמת את הסקר במילים הבאות: "מהסקר עולים ממצאים מעניינים באשר למוכנות הגבוהה של חברי הקהילה לשוק עבודה מודרני, הבאה לידי ביטוי בשיעור גבוה של בעלי השכלה על-תיכונית או אקדמית. ואולם, כישורים אלה אינם בהכרח באים לידי ביטוי בדפוסי השילוב שלהם בעבודה. הדבר נכון בייחוד לגבי טרנסג'נדרים, שבנוגע אליהם כל תופעות הלוואי של הפליה שכיחות וחריפות יותר. החסמים בשילובם באים לידי ביטוי במגוון של דרכים ובשלבים שונים בתעסוקה, החל משלב חיפוש העבודה והקבלה לעבודה, המהווה חסם מרכזי עבור להט"ב, דרך הקושי במציאת מקום עבודה התואם את היקף המשרה הרצוי ואת הכישורים, ההשכלה והניסיון של המועמדים, חוויות פוגעניות וקושי להתקדם במקום העבודה, הן מבחינת התפקיד והן מבחינת השכר, וכלה בפיטורים" (תחושות וחוויות הפליה של מועסקים מקהילת הלהט"ב בשוק העבודה בישראל, חנה קופפר, פברואר 2016).
במהלך חודש יולי 2018 פרצה מחאה ציבורית חסרת תקדים של קהילת הלהט"ב בדרישה לשוויון זכויות. מחאה זאת הגיעה לשיא ביום ט' באב התשע"ח (22 ביולי 2018) כאשר ארגוני הקהילה הכריזו על יום שביתה, ואלפי מעסיקים וחברות ברחבי הארץ שיתפו פעולה עם השביתה. גם ההסתדרות הכללית, ארגון העובדים הגדול בארץ, הנחתה את המעסיקים שעובדיהם מאוגדים תחתיה לאפשר לעובדות ולעובדים מקרב קהילת הלהט"ב לשבות. בהמשך לכך פרסמו 15 ארגונים שעוסקים בזכויות הקהילה מסמך דרישות שנועד לקדם שוויון עבור הציבור הלהט"בי בכל תחומי החיים ונושא הפליית הטרנסג'נדרים בשוק העבודה עלה במסגרת מסמך הדרישות.
בית הדין הארצי לעבודה קבע בע"ע (ארצי)23372-06-14 המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואח' נ' מרינה משל (2015) כי הפליה מחמת מין ונטייה מינית על פי סעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כוללת גם הפליה על רקע זהות מגדרית.
     ראוי כי המחוקק ייתן מענה להפליה הקשה נגד טרנסג'נדרים בשוק העבודה, יעגן בחוק שוויון ההזדמנויות איסור הפליה מחמת זהות מגדרית ויישם בחקיקה את התקדים שנקבע בבית הדין הארצי לעבודה. הצעת החוק תעביר מסר חד משמעי הן לעובדים והן למעסיקים בדבר זכותם של עובדים שלא לסבול מהפליה והטרדה על רקע זהותם המגדרית.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1336/19).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1639/20).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בכסלו התשע"ט – 19.11.18