הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – הסדרת הליך פינוי בתי תפילה), התשע"ח–2017 של ח"כ בן צור וקבוצת ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה

בתאריך ה-23.10.2017 הניחו ח"כ יואב בן צור (ש"ס) וקבוצת ח"כים ממגוון סיעות- ש"ס, יהדות התורה, הבית היהודי, הליכוד, המחנה הציוני, והרשימה המשותפת, את הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון – הסדרת הליך פינוי בתי תפילה), התשע"ח–2017, המבקשת לקבוע כי ייקבע בחוק  רשות מקרקעי ישראל, התש"ך–1960 שמקרקעין ששימשו לטובת בית תפילה במשך חמש שנים שבהם לא אכפה הרשות את הדין, תוכל הרשות להסדיר את מעמדם או לחלופין לפעול להקצאת מקרקעין חלופיים בקרבת מקום.