הצעת חוק: רישום דתו של ילד מאומץ תוחלט על ידי ההורים המאמצים

הצעת החוק מבקשת לבטל את ההכרח של הזהות הדתית בין המאמץ למאומץ. הנוסח הקבוע כיום קובע כי בני זוג יהודים המבקשים לאמץ תינוק שאינו יהודי חייבים להעביר את התינוק גיור אורתודוקסי בבית הדין לגיור קטינים שמטעם הרבנות הראשית, כאשר צו הגיור ניתן רק לאחר תקופת מבחן של הרבנות הראשית.
הצעת החוק נועדה לאפשר להורים המאמצים להחליט באיזה דת לרשום את הילד: הדת שנולד לתוכה או הדת של הוריו המאמצים.
 

הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – ביטול תנאי דת), התשע"ד–2014

 החלפת סעיף 5  
 1.    בחוק אימוץ ילדים, התשמ"א–1981  במקום סעיף 5 יבוא:
        "דת    5.    ילד עד גיל 3, שאומץ בארץ או מחוץ לארץ, בן דת אחרת מהוריו   המאמצים, יירשם לפי דת הוריו המאמצים או בהתאם לדת שנולד בה, לפי בחירת הוריו המאמצים."

דברי הסבר
הצעת החוק מבקשת לבטל את ההכרח של הזהות הדתית בין המאמץ למאומץ. הנוסח הקבוע כיום קובע כי בני זוג יהודים המבקשים לאמץ תינוק שאינו יהודי חייבים להעביר את התינוק גיור אורתודוקסי בבית הדין לגיור קטינים שמטעם הרבנות הראשית, כאשר צו הגיור ניתן רק לאחר תקופת מבחן של הרבנות הראשית. מציאות זו הביאה, בין היתר, למצב אבסורדי שבו אחוז לא מבוטל של התינוקות המאומצים בישראל מובאים מחו"ל באימוץ בין ארצי, בשעה שילדים לא יהודיים המועמדים לאימוץ בישראל אינם מוצאים הורים בני דתם ונותרים ללא הורים מאמצים. כמו כן, החוק מפלה הורים חילונים הנדרשים לעמוד בקריטריונים דתיים אורתודוקסים לשם אימוץ ילד לא יהודי.
הצעת החוק נועדה לאפשר להורים המאמצים להחליט באיזה דת לרשום את הילד: הדת שנולד לתוכה או הדת של הוריו המאמצים. תכלית התיקון להעמיד בראש ובראשונה את טובת הילד ולאפשר ליותר ילדים וילדות הזקוקים לבית מאמץ להיות מאומצים.

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר ב' התשע"ד – 19.3.14