הצעת חוק: קביעת סימני כשרות קבועים – מיקום, גודל צבע וגופן, על כל מוצרי המזון

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קביעת סימני כשרות מוסכמים על מוצרי מזון), התשע"ד–2013

לצרכנים המקפידים לאכול מוצרים כשרים או המבקשים לדעת את מרכיבי המזון העיקריים, כגון צמחונים, ישנה בעיה לזהות את סוג הכשרות על כל מוצר, מכיוון שכל יצרן או יבואן ממקם את כיתוב הכשרות על פי החלטתו ונוחותו, בגודל ובגופן שונה. ישנם מקרים שהכיתוב קטן, נסתר ואינו ברור וקריא.
כדי להקל על כל הצרכנים, ובמיוחד על ציבור שומרי הכשרות, על צרכנים המתקשים בקריאה ועל עולים חדשים, מוצע לקבוע חובת סימון אחיד וקבוע, לרבות צבעים ואותיות, שתחייב את כל היצרנים ותקל על הצרכנים בזיהוי ומניעת טעויות.

הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – קביעת סימני כשרות מוסכמים על מוצרי מזון), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 9   
1.    בחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983 , בסעיף 9(ב), אחרי "מועצת הרבנות הראשית לישראל" יבוא "ובלבד שסימונו של מצרך בשרי יעשה בצורת ריבוע בצבע אדום ובמרכזו האות בי"ת, סימונו של מצרך חלבי יעשה בצורת ריבוע בצבע תכלת ובמרכזו האות חי"ת וסימונו של מצרך פרווה יעשה בצורת ריבוע בצבע כתום ובמרכזו האות פ"א; מוצר הנושא ציון שהוא כשר לפסח יסומן בצורת עיגול בצבע צהוב ובמרכזו הכיתוב "כשר לפסח"; הסימונים האמורים ייעשו במקום בולט על גבי חזית המוצר."

דברי הסבר
לצרכנים המקפידים לאכול מוצרים כשרים או המבקשים לדעת את מרכיבי המזון העיקריים, כגון צמחונים, ישנה בעיה לזהות את סוג הכשרות על כל מוצר, מכיוון שכל יצרן או יבואן ממקם את כיתוב הכשרות על פי החלטתו ונוחותו, בגודל ובגופן שונה. ישנם מקרים שהכיתוב קטן, נסתר ואינו ברור וקריא.
כדי להקל על כל הצרכנים, ובמיוחד על ציבור שומרי הכשרות, על צרכנים המתקשים בקריאה ועל עולים חדשים, מוצע לקבוע חובת סימון אחיד וקבוע, לרבות צבעים ואותיות, שתחייב את כל היצרנים ותקל על הצרכנים בזיהוי ומניעת טעויות.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/3357/18).
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשע"ד – 30.12.13