הצעת חוק: קביעת יום ראשון כיום מנוחה מלא בנוסף לשבת, והפיכת שישי ליום עבודה מלא

הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מנוחה במקום יום שישי, התשע"ג–2013

חוק זה מציע להוסיף את יום ראשון כיום מנוחה, להוסיף חצי יום עבודה בימי שישי ועוד חצי שעת עבודה נוספת בימים שני עד חמישי בשביל לאפשר לאזרחי מדינת ישראל ליהנות מסוף שבוע מלא בסטנדרט בינלאומי וזאת בלי לפגוע בתפוקת שבוע העבודה.