הצעת חוק: קביעת יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב

הצעת חוק קביעת יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב, התשע"ד–2013

מוצע לקבוע ל' (30) בנובמבר יום בו יצוינו זכויות הפליטים היהודים יוצאי מדינות ערב. ביום זה יתקיימו דיונים מיוחדים גם במליאת הכנסת וגם בוועדותיה, בהשתתפות נציגי הארגונים הרלבנטיים; הנושא יעלה במסגרת פעילותן הדיפלומטית של נציגויות ישראל בחו"ל; עידוד גופים רשמיים ולא רשמיים לקיום פעילות לקידום המודעות לסוגיית הפליטות היהודית ממדינות ערב.

הצעת חוק קביעת יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב, התשע"ד–2013

מטרה:
1.    מטרתו של חוק זה לקבוע יום לציון זכויותיהם של הפליטים היהודים הרבים, אשר נעקרו, גורשו או ברחו מארצות עֲרָב עֶרֶב הקמת מדינת ישראל ובעקבותיה.
מועד:
2.    (א)    ל' (30) בנובמבר הוא יום לציון הפליטות היהודית מארצות ערב.
        (ב)    חל ל' בנובמבר בשישי או בשבת, יקוים יום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב ביום ראשון של השבוע שלאחריו.
דרכי קיום:
3.    (א)    ביום לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב יתקיים דיון מיוחד במליאת הכנסת ובוועדות הרלבנטיות בהשתתפות נציגי הארגונים המייצגים את היהודים יוצאי מדינות ערב.
        (ב)    שר החינוך ושר התרבות והספורט, בהתייעצות עם השר הממונה, יקבעו נהלים לקיום פעילויות לציון הפליטות היהודית ממדינות ערב במסגרת משרדם.
        (ג)    שר החוץ, בהתייעצות עם השר הממונה, יקבע נוהל פעילות נציגויות ישראל בחו"ל להעלאת הנושא.
        (ד)    הממשלה תעודד קיום פעילות לקידום המודעות לסוגיית הפליטות היהודית ממדינות ערב.
ביצוע ותקנות:
4.    שר התיירות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר
במהלך תקופת הגלות הארוכה, חוו יהודי מדינות ערב פרעות רבות. העולם הערבי הגיב בחריפות רבה להתחזקות התנועה היהודית לאומית והציונות ערב הקמת מדינת ישראל. התנגדות זו התבטאה בפגיעה קשה ואכזרית ביהודים והתגברות הפרעות בהם. צווים רשמיים וחוקים שנחקקו על ידי המשטרים במדינות ערב מנעו מהיהודים זכויות אדם וזכויות אזרח, הפקיעו את רכושם, נטלו מהם את אזרחותם ומנעו מהם אפשרות של פרנסה וקיום. במקרים רבים נפלו היהודים קורבן לרצח, מעצר שווא וכליאה על לא עוול בכפם, עינויים וגירושים. בין השנים 1947-1972 כ-856 אלף יהודים מארצות ערב נאלצו לעקור חסרי כל ולהפוך לפליטים.
לפיכך מוצע לקבוע ל' (30) בנובמבר יום בו יצוינו זכויות הפליטים היהודים יוצאי מדינות ערב. המועד נבחר מהסיבה הבאה: למחרת קבלת החלטת החלוקה בעצרת האו"ם ביום כ"ט (29) בנובמבר 1947, החלו מדינות ערב, באופן יזום, לתקוף את הקהילות היהודיות שבמדינותיהן במטרה למנוע את הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
עוד מוצע, כי ביום זה יתקיימו דיונים מיוחדים גם במליאת הכנסת וגם בוועדותיה, בהשתתפות נציגי הארגונים הרלבנטיים; הנושא יעלה במסגרת פעילותן הדיפלומטית של נציגויות ישראל בחו"ל; עידוד גופים רשמיים ולא רשמיים לקיום פעילות לקידום המודעות לסוגיית הפליטות היהודית ממדינות ערב.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת שמעון אוחיון (פ/1226/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בטבת התשע"ד – 30.12.13

שינוי גודל גופנים