הצעת חוק: קבורת חיילים זכאי חוק השבות בבתי קברות צבאיים

ההצעה, שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת לתקן עוול שקיים בעת הבאתם לקבורה של חללי צה"ל שהם או הוריהם עלו לארץ מכוח "חוק השבות".
 מתוך דברי ההסבר לחוק:
"אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ באמונה שהם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי."
"הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל."
 

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – חיילים זכאי חוק השבות), התשע"ה–2015
 
תיקון סעיף 4    1.    בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950 , בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
        "(א1)    חייל שנפטר, לרבות חייל הזכאי לזכויות לפי סעיף 4א לחוק השבות, התש"י–1950 , ובחר קרובו שיובא לקבורה בבית קברות צבאי, ייקבר בחלקה, בשורה ובצמוד לקברי החיילים הקבורים במקום."

דברי הסבר
החברה הישראלית השתנתה בשנים האחרונות ובשונה מהעבר, כ-20% מחיילי צה"ל הם חיילים יוצאי מדינות חבר העמים שעלו לארץ, או שהוריהם עלו מהן, מכוחו של חוק השבות. אין ספק שלמדינת ישראל, עלייה זו הביאה ברכה רבה ובמידה רבה גם תרמה ליכולת קיומנו כאן.
בהיותם אוכלוסייה תורמת ומשרתת מקומם לא נפקד גם בשורות צה"ל כולל ביחידות הלוחמות וממילא גם בבתי העלמין הצבאיים.
בשנים האחרונות לעתים דחופות מדי עולה סוגיית מקום קבורתם בתוך בית העלמין הצבאי ורבים מהם נקברים בנפרד מחבריהם שאיתם שירתו ונפלו כתף אל כתף.
אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ באמונה שהם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי.
הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1154/19).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/1290/19) ועל ידי חבר הכנסת יואל רזבוזוב (פ/1446/19).
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באייר התשע"ה – 11.5.15