הצעת חוק: קבורה בבית קברות צבאי תתאפשר גם לחייל שאיננו יהודי

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – קבורת חיילים שאינם יהודים בבית קברות צבאי),
התשע"ג–2013

הצעת חוק זו שואבת את בסיסה מן ההנחה לפיה אם חייל צה"ל ראוי להיהרג למען המדינה, באותה המידה ראוי הוא לקבורה מכובדת בבית עלמין צבאי, יחד עם חבריו לנשק, אלא אם כן משפחתו תבקש אחרת. על כן על מדינת ישראל לקיים שוויון מלא בין אזרחיה וחייליה, בלי הבדלי דת, גזע ומין, בדיוק כפי שמציינת מגילת העצמאות שלנו.

הצעת חוק בתי קברות צבאיים (תיקון – קבורת חיילים שאינם יהודים בבית קברות צבאי),
התשע"ג–2013

תיקון סעיף 4    1.    בחוק בתי קברות צבאיים, התש"י–1950 , בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
        "(א1)    חייל שנפטר, לרבות חייל שאינו יהודי, ובחר קרובו שיובא לקבורה בבית קברות צבאי, ייקבר בחלקה, בשורה ובצמוד לקברי החיילים הקבורים במקום."

דברי הסבר
החברה הישראלית וצה"ל בעקבותיה עוברים תמורות ושינויים בשנים האחרונות. בשונה מבעבר, אחוז הולך וגדל מחיילי צה"ל הם חיילים אשר אינם עונים לקריטריונים המגדירים מיהו יהודי כדת וכדין. 

חיילים אלו המשרתים בשורות צה"ל, לרבות ביחידות הלוחמות מהווים תרומה משמעותית הן לצה"ל והן לחברה הישראלית. בשנים האחרונות לעיתים דחופות מדי עולה סוגיית מקום קבורתם בתוך בתי העלמין הצבאיים ורבים מהם נקברים בנפרד מחבריהם שאיתם שירתו ונפלו כתף אל כתף.
תעודת הזהות הערכית של צה"ל, הנגזרת מרוח צה"ל, קשורה קשר הדוק למגילת העצמאות של מדינת ישראל ולערכי המוסר האוניברסאליים הנובעים ממנה.

הצעת חוק זו שואבת את בסיסה מן ההנחה לפיה אם חייל צה"ל ראוי להיהרג למען המדינה, באותה המידה ראוי הוא לקבורה מכובדת בבית עלמין צבאי, יחד עם חבריו לנשק, אלא אם כן משפחתו תבקש אחרת. על כן על מדינת ישראל לקיים שוויון מלא בין אזרחיה וחייליה, בלי הבדלי דת, גזע ומין, בדיוק כפי שמציינת מגילת העצמאות שלנו.
הצעת החוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1154/19).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בסיוון התשע"ג – 27.5.13