הצעת חוק- קבורה אזרחית תהיה ברירת המחדל בעת פטירת אדם

חברי הכנסת מסיעת מרצ הגישו לשולחן הכנסת הצעה לתיקון חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית. הצעת התיקון קובעת למעשה על הפיכת המצב הקיים ממצב בו ברירת המחדל לקבורה היא המסלול הדתי למצב בו קבורה בבתי עלמין אזרחיים תהווה האפשרות הראשונה ורק במידה ואדם הודיע בכל דרך שיא כי הוא מעוניין להיקבר בקבורה דתית יעשה הדבר.
מתוך דברי ההסבר לתיקון: "מדינה מתוקנת אינה צריכה להתערב בדרך קבורתו של מת. המדינה אמורה להציע לכלל אזרחיה קבורה אזרחית הולמת. חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו–1996, ניסה, ללא הצלחה, לתקן מצב אשר מעוות בבסיסו. הצעת חוק זו הופכת את היוצרות.

מוצע לקבוע כי בתי הקברות יהיו בתי קברות אזרחיים, תוך הקצאת קרקע לקבורה דתית, על מנת לאפשר לכל אדם להיקבר על פי דתו ואמונתו."

שינוי גודל גופנים