הצעת חוק: נישואין וגירושין אזרחיים

ההצעה,שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי ("המחנה הציוני"), מבקשת להסדיר נישואין וגירושין במסלול אזרחי במדינה.
מתוך דברי ההסבר לחוק:
"הזכות להינשא היא אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר שעל חברה מתוקנת להבטיח לכל תושביה, ללא כל הפליה או הבדל דת, גזע או מין. כדי להבטיח את זכות היסוד הזאת, האחריות לרישום נישואין ולפירוק נישואין צריכה להיות בידי המדינה בלבד…הואיל והמדינה היא ארגון אזרחי, המושתת על תפיסה אזרחית ולא דתית, הצעת החוק מייצרת מציאות שבה רישום נישואין ופירוק נישואין יהיו גם הם פעולה אזרחית. אין כל כוונה למנוע מזוגות החפצים להתחתן באופן דתי לעשות זאת, אדרבא: כל זוג חופשי לערוך כל טקס שיחפוץ בו, דתי או אחר, אם הוא חפץ בכך."