הצעת חוק נישואין אזרחיים בישראל התשע"ה-2015 של ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) נפלה בקריאה טרומית ברוב של 45 מתנגדים אל מול 41 תומכים.

היום, רביעי 31.10.2018 נפלה בקריאה טרומית הצעת חוק נישואין אזרחיים בישראל התשע"ה-2015 של ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) ברוב של 45 מתנגדים אל מול 41 תומכים.

בין התומכים בחוק בניגוד למשמעת הקואליציונית, תמכו ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד), וח"כ מירב בן ארי (כולנו).
 

ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני): "נישואים אזרחיים לא פוגעים כהוא זה בנישואים כדת משה וישראל. הם לא עומדים בסתירה בכלל. בכלל. הם יהיו, על פי הצעת החוק הזאת לפחות, שהיא הצעת חוק מאוד יסודית וסדורה – הגשנו אותה כמה וכמה פעמים, הנחנו אותה, והיא לא צלחה בגלל ההרכב הקואליציוני של הבית הזה. ואגב, לא רק בגלל המפלגות החרדיות והדתיות, גם הליכוד לא שש להעביר את הצעת החוק הזאת. למה? הרי רוב הציבור רוצה בה. במה היא מפריעה, במה היא מחבלת בחייו של מישהו? הזכות של שני בני אדם שהכירו זה את זה ונפשו של אחד נקשרה בנפשו של השני, ולא משנה מה דתם, מה מעמדם ומה מינם – הזכות לממש חיי נישואים ולחיות יחד באהבה וברעות, ואולי גם להוליד ילדים אם הם ירצו, היא זכות אנושית ואזרחית בסיסית. והיא אינה ניתנת היום לרבים מאזרחי מדינת ישראל.  זה נהיה בעצם, במידה רבה, בעיקר נישואי גאים; נהיה סוג של מבחן נאורות בעולם המערבי. הרבה מעבר לאקט עצמו, זה מסמל פתיחות, קבלת האחר, סובלנות, דמוקרטיה, כיבוד זכויות דת ואיש באמונתו יחיה, מבלי לפגוע באף אחד אחר. בכל העולם יותר ויותר מדינות מאפשרות נישואי בני זוג מאותו מין. נישואים אזרחיים הם בכלל דבר שהוא בסיסי לחלוטין, הוא יום-יומי, הוא לא דורש איזשהו דיבייט ציבורי.  אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל במדד חופש הנישואים אנחנו נמצאים במקום הנמוך ביותר בעולם, יחד עם אירן, יחד עם אפגניסטן ויחד עם ערב הסעודית. זאת המדינה שראש הממשלה מתגאה בנאורותה כשהוא נואם בחו"ל. בכך שהיא גיי פרנדלי, בכך שאנחנו דמוקרטיה מערבית. שימו לב – בחופש הנישואים אנחנו יחד עם הנחשלות והמפגרות שבמדינות. זה לא סביר, זה לא הגיוני, אין לזה הצדקה, לא מוסרית ואפילו לא קואליציונית, אפילו לא דתית. קרוב ל-700,000 איש בישראל אינם יכולים להינשא. אנחנו כמובן מדברים על פסולי חיתון, על מנועי חיתון דתי כשאחד מבני הזוג הוא ספק יהודי, על בני זוג מדתות שונות, על בני זוג מאותו מין. אבל יש גם הרבה מאוד יהודים כשרים שאינם רוצים להינשא באמצעות הרבנות. הם בוחרים לעשות את זה מבחירתם החופשית. הם אינם שונאי דת, הם אינם שונאי חרדים, ובכל זאת הטקס הזה לא מתאים להם. ואין להם שום אופציה אחרת להתחתן במדינתם שלהם אלא בטקסים אלטרנטיביים שהם מייצרים לעצמם, או לחלופין, להוציא ממון רב ולנסוע לחו"ל ולהתחתן בנישואים אזרחיים. אני נמצאת בכל כך הרבה חתונות כאלה. הצעת החוק הזו, ואני לא אפרט אותה למרות שהיא מאוד יסודית ויש בה פרטים רבים, בסך הכול מציעה מסלול נוסף, מוכר על פי חוק במדינת ישראל לנישואין אזרחיים למי שחפצים בכך. היא מקנה סמכות לשר המשפטים, לשרת המשפטים, לקבוע בתקנות את ההליך והטפסים הדרושים לביצוע הליכי רישום הנישואין.  היא קובעת שעריכת נישואין אזרחיים תהיה בסמכות רשמי הנישואין האזרחיים והשר ימנה רשם נישואין אזרחיים ראשי שהוא ימנה את הרשמים האחרים. מסלול הגירושין יהיה זהה למסלול הנישואין. זה יהיה מסלול אלטרנטיבי. הוא לא יפגע כהוא זה בנישואין, כפי שכבר אמרתי, על פי דת משה וישראל. אני יודעת שנהוג להפוך את הנושא הזה לנושא לעומתי בין חילונים לחרדים. הדבר ממש ממש לא כזה, ואני כן מאמינה, אני כאן מאמינה, שבהידברות נכונה, בנפילת חומות בהתחשב בשינויים המפעימים שמתרחשים מתחת לפני השטח שבהם פתחתי את דבריי, אני מאמינה שאנחנו נוכל להגיע לקונצנזוס בבית הזה בדבר נישואין אזרחיים לאזרחי מדינת ישראל, בין אם הם אדם כזה או אחר, בין אם הם בני אותו מין, ובין אם סתם חשקה נפשם בנישואים אזרחיים".

שר העבודה, הרווחה ושהשירותים החברתיים ח"כ חיים כץ (הליכוד) : "אני רק מקריא, אני לא מביע פה את דעתי לחלוטין. הצעת החוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ מבקשת לכונן מוסד של נישואין וגירושין אזרחיים בישראל שיהיה פתוח לכל, ואשר סמכות השיפוט הייחודית לדון בו תהיה מסורה לבית המשפט לענייני משפחה. באופן זה תינתן לבני הזוג הזכות לבחור להינשא במסגרת דתית או במסגרת אזרחית, ומסלול הגירושין ייקבע על פי הדרך שבה בחרו להינשא. במצב בו זוג נישא גם בנישואין אזרחיים וגם בנישואין דתיים, הגירושין ייערכו בבית הדין הדתי של העדה הדתית אליה הם משתייכים, ואילו העניינים הנובעים מהגירושין יידונו בבית המשפט לענייני משפחה. הצעת החוק מבקשת ליצור שינוי מדיניות מהותי בנוגע למצב המשפטי הקיים כיום בישראל ונוגדת את ההסכמים הקואליציוניים הקובעים שלא לשנות את הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה אלא בהסכמת כל סיעות הקואליציה. ההצעה אינה מקובלת על כלל מפלגות הקואליציה ויש סיעות המתנגדות לה. יש סיעות המסכימות לה. בנוסף, ועדת השרים החליטה לדחות את הדיון בעניין ההצעה וטרם נקבעה עמדת ממשלה. מאחר שהמציעה החליטה להעלות בכל זאת את ההצעה, על פי תקנון לעבודת הממשלה עמדת הממשלה היא להתנגד להצעה. לאור האמור לעיל, אני קורא לחברי הכנסת להתנגד להצעה. תודה רבה".

 

 
.