הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), של ח"כ עידן רול

היום, שני 7.9.2020 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התש"ף–2020 של ח"כ עידן רול (יש עתיד).

הצעת החוק מבקשת לאפשר הליך רישום בן או בת זוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך ללידת הילדה או הילד, באופן שמשווה את זכויותיהם של אלו שנולדו מתרומת זרע לאלו שנולדו כתוצאה מהתעברות טבעית.

 

יוזם:          חבר הכנסת          עידן רול

 

______________________________________________

פ/2043/23

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 21 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 21 –
(1)      בכותרת השוליים, במקום "שם האב כשהאישה פנויה" יבוא "רישום הורה";
(2)      האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב)    שם ההורה הנוסף של ילד הנולד מתרומת זרע יירשם על פי הודעת שני ההורים כאחד, או על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך."
הוראת מעבר 2. הורה נוסף של ילד שנולד מתרומת זרע, שהחל בהליך אימוץ שטרם הושלם ערב תחילתו של חוק זה, יוכל להירשם במרשם האוכלוסין לפי הוראות סעיף 21 לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, אף ללא צורך בהשלמת הליך האימוץ."

דברי הסבר

מסיבות רבות, בישראל של המאה ה-21 יותר ויותר ילדות וילדים נולדים מתרומת זרע. החוק הישראלי אינו מסדיר רישום הורה שאינו ביולוגי, השותף להבאת הילדים הללו לעולם. כתוצאה מכך, נפגעת זכותם של ילדים לשני הורים הרשומים רישום פורמלי שחלות עליהם הזכויות והחובות של הורה לילד.

מטרתה של הצעת החוק היא לאפשר הליך רישום בן או בת זוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך ללידת הילדה או הילד, באופן שמשווה את זכויותיהם של אלו שנולדו מתרומת זרע לאלו שנולדו כתוצאה מהתעברות טבעית. ברוב המכריע של המקרים מדובר בזוגות הבוחרים להביא יחד ילד לעולם, ובשל המנגנון הביולוגי רק אחד ההורים יכול להיות קשור ביולוגית לילד, הגם ששני ההורים מתפקדים כהורים מלאים לכל דבר ועניין.

בהתאם למצב החוקי הקיים, בני זוג, גבר ואישה, נשואים, נרשמים באופן אוטומטי כהורי הילדה או הילד הנולדים, מתוך הנחה כי הבעל הוא האב הביולוגי, אולם החוק לא חל, למעשה, כשהאב בהודעת האם אינו האב הביולוגי, והילדה או הילד נולדו כתוצאה מתרומת זרע.

עד עתה נדרש ההורה הנוסף שאינו ההורה הביולוגי לעבור תהליך בירוקרטי של אימוץ כדי להירשם כהורה הילד. יצוין שביום 12.5.2012 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי מעתה בן זוג של הורה נוסף לא יזדקק לתהליך אימוץ ממושך.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/3792/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/543/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/138/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/78/23) ועל ידי חבר הכנסת מיקי לוי (פ/554/23).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח באלול התש"ף – 7.9.20