הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – הגדרת יהודי), של ח"כ מרב מיכאלי

היום, שני 11.5.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – הגדרת יהודי), התש"ף–2020 של ח"כ מרב מיכאלי (העבודה).

הצעת החוק מבקשת, לתקן בחוק מרשם אוכולסין את הסעיף המעיד על הלאום של יוצאי ברית המועצות.

 

הכנסת העשרים ושלוש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי
__________________________________________
פ/547/23

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – הגדרת יהודי), התש"ף–2020
תיקון סעיף 3א 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965 , בסעיף 3א(ב), במקום הסיפה החל במילים "כמשמעותו" יבוא "מי שלפחות אחד מהוריו יהודי או שהתגייר בהליך דתי או שהצטרף לעם היהודי בהליך לא דתי וקשר גורלו עם העם היהודי והוא אינו בן דת אחרת.".
דברי הסבר
הדת היהודית היא אחד מגילויי התרבות של היהדות בזמננו. על היהודים לקבוע את גבולות היהדות ולא להפך.
החלפת סעיף זה באה לתקן עוולה שהגיעה לממדי האבסורד: בגלי העליות השונים ובעיקר בעלייה הגדולה של יהודי ברית המועצות לשעבר, עלו, על פי סעיף 4א(א) לחוק השבות, התש"י–1950, מאות אלפי אנשים שהינם ילדים או נכדים של יהודים, בני זוג של יהודים או בני זוג של ילד ושל נכד של יהודים. אנשים אלו קשרו את גורלם עם העם היהודי, הם רואים עצמם יהודיים ומעולם לא היו בני דת אחרת מעל הכול, תרומתם לחוסנו, קידומו והצלחתו של העם היהודי היא אדירת ממדים. עם זאת, לפי חוקי מדינת ישראל הם אינם יהודים.
הצעה זו אינה קוראת תיגר על הקביעה הדתית בשאלה מיהו יהודי או פוגעת בסמכות של מוסדות הדת, אלא מפרידה בין הנטל הדתי, שהממסד האורתודוקסי לוקח על עצמו, לבין הנטל שמדינה אזרחית צריכה לקחת בקובעה מיהו יהודי לעניין מרשם האוכלוסין. משום כך, תיקון הסעיף בחוק הוא צעד נכון, חשוב ומחויב במציאות של המאה ה-21.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסי ביילין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1265/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/48/18) ועל ידי חברי הכנסת ניצן הורביץ ושלמה מולה (פ/1623/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/651/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/750/20).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באייר התש"ף – 11.5.20