הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – ביטול סעיף המין בתעודת הזהות), של ח"כ תמר זנדברג.

אתמול, שני 4.11.2019 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – ביטול סעיף המין בתעודת הזהות), התש"ף–2019 של ח"כ תמר זנדברג (המחנה הדמוקרטי).

הצעת החוק מבקשת לבטל את ציון המין בתעודת הזהות.

הכנסת העשרים ושתיים

 

יוזמת:       חברת הכנסת        תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/195/22

 

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – ביטול סעיף המין בתעודת הזהות), התש"ף–2019

תיקון סעיף 25 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965[1], בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א1)  לא יירשם בתעודת הזהות מין בעל התעודה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו מבקשת לבטל את ציון המין בתעודת הזהות. מרבית אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל בוחרים לשאת עימם רישיון נהיגה כאמצעי מזהה בו אין ציון מין. בתעודת הזהות ישנם פרטים מזהים רבים כגון, תמונה, מספר זיהוי וכדומה. פרטים אלו מספיקים על מנת לענות על צורך הזיהוי המבוקש. יתרה מזאת, ישנם אנשים שציון פריט המין בתעודת הזהות שלהם יכול לגרום להם לאי נוחות משום שהם אינם מוצאים את המין הביולוגי שלהם תואם את מגדרם. לפיכך מוצע לבטל את החובה לציין את פריט המין בתעודת הזהות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי כנסת (פ/1461/19), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/558/20).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ו' בחשוון התש"ף – 4.11.19

שינוי גודל גופנים