הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – ביטול סעיף המין בתעודת הזהות), של ח"כ תמר זנדברג

היום, שני 3.8.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – ביטול סעיף המין בתעודת הזהות), התש"ף–2020 של ח"כ תמר זנדברג (מרצ).

הצעת החוק מבקשת לבטל את החובה לציין את פריט המין בתעודת הזהות.

 

מספר פנימי: 2142339

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמת:        חברת הכנסת        תמר זנדברג

 

______________________________________________

פ/1726/23

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – ביטול סעיף המין בתעודת הזהות), התש"ף–2020

 

תיקון סעיף 25 1. בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965[1], בסעיף 25, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
    "(א1)  לא יירשם בתעודת הזהות מין בעל התעודה."

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה לבטל את ציון המין בתעודת הזהות. מרבית אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל בוחרים לשאת עימם רישיון נהיגה כאמצעי מזהה בו אין ציון מין. בתעודת הזהות ישנם פרטים מזהים רבים כגון, תמונה, מספר זיהוי וכדומה. פרטים אלו מספיקים על מנת לענות על צורך הזיהוי המבוקש. יתרה מזאת, ישנם אנשים שציון פריט המין בתעודת הזהות שלהם יכול לגרום להם לאי נוחות משום שהם אינם מוצאים את המין הביולוגי שלהם תואם את מגדרם. לפיכך מוצע לבטל את החובה לציין את פריט המין בתעודת הזהות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/558/20) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/195/22).

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ג באב התש"ף – 3.8.20