הצעת חוק: מניעת פגיעה בייצוג גברים בוועדה למינוי דיינים

הצעתו של חבר הכנסת ישראל אייכלר ממפלגת יהדות התורה, מבקשת להבטיח כי לשון החוק לא תפלה לרעה גברים בייצוגים בוועדה למינוי דיינים. 
מטרת הצעת החוק היא לחייב ייצוג של לפחות גבר אחד כנציג הכנסת בוועדה למינוי דיינים. לדברי מגיש ההצעה: "בנוסח החוק הקיים נוצרה לקונה, אליה לא התכוון המחוקק. שכן לפי החוק הקיים עלול להיווצר מצב שבו תבחרנה שתי נשים ואף לא גבר אחד מבין נציגי הממשלה, הכנסת או לשכת עורכי הדין בוועדה. בכך תיווצר הפליה כלפי גברים. הרצון הטוב לתת ייצוג שווה לשני המינים חייב להיות ברור בנוסח החוק.
בהתאם לכך, התיקון המוצע מתקן את חוק הדיינים, התשט"ו–1955, באופן שכוונת המחוקק תהיה ברורה ולפיה המטרה היא להשיג שוויון, אך לא לפגוע בייצוג הגברים".