הצעת חוק: לתקן את חוק "חג המצות" כך שתיאסר הצגת חמץ במהלך פסח בכל מקום עסק הפתוח לרבים

 
הצעת חוק חג המצות (איסור חמץ) (תיקון – איסור מכירת חמץ גם שלא בפומבי), התשע"ד–2013

 חוק "חג המצות" אוסר על בעל עסק להציג בפומבי מצות במהלך חג הפסח.
הצעת חוק זו מבקשת לתקן את החוק ולהסיר ממנו את המילה "בפומבי", ובכך לאסור הצגה של חמץ בכל מקום עסק הפתוח לרבים.

הצעת חוק חג המצות (איסור חמץ) (תיקון – איסור מכירת חמץ גם שלא בפומבי), התשע"ד–2013

תיקון סעיף 1:
1. בחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986 , בסעיף 1, המילה "בפומבי" – תימחק.

דברי הסבר

חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ"ו–1986, קובע "כי מצהרי יום י"ד בניסן עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ"א בניסן, לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או לצריכה".
הגדרת המושג "פומבי" על ידי בית המשפט, המתייחדת למכירה בדוכן המוצב ברשות הרבים בלבד, מעוותת את כוונת המחוקק ויוצרת אבסורד לפיו, חנות גדולה דוגמת סופרמרקט אשר עוברים בה אלפי איש, תותר בה הצגת חמץ, ואילו לדוכן למכירת פיתות או בייגלה בסימטה חשוכה, היא תיאסר.
כדי להסיר ספק מכוונת המחוקק יש למחוק את המילה "בפומבי" ולאסור הצגה של חמץ בכל מקום עסק הפתוח לרבים.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר פורש (פ/3715/17).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם רביץ ז"ל (פ/3714/17) ועל ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/3743/17), על שולחן כנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/892/18).

———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשע"ד – 11.11.13