הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום דמי חניה באזורי מגורים במהלך שבתות ומועדי ישראל), של ח"כ משה אבוטבול

היום, שני 23.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום דמי חניה באזורי מגורים במהלך שבתות ומועדי ישראל), התשפ"א–2020 של ח"כ משה אבוטבול (ש"ס).

הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת התעבורה ולקבוע כי לא ייגבה תשלום עבור חניה באזורי מגורים במהלך שבתות ומועדי ישראל.

 

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         משה אבוטבול
                                          ינון אזולאי
                                          משה ארבל
                                          יעקב מרגי
                                          יעקב טסלר
                                          יצחק פינדרוס
                                          אליהו ברוכי
                                          שלמה קרעי
                                          חוה אתי עטייה
                                          קטי קטרין שטרית
                                          יוסף טייב
                                מיכאל מלכיאלי
                                אוריאל בוסו
                                          עמית הלוי

______________________________________________

פ/2407/23

 

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום דמי חניה באזורי מגורים במהלך שבתות ומועדי ישראל), התשפ"א–2020

הוספת סעיף 70ב4 1. בפקודת התעבורה[1], אחרי סעיף 70ב3 יבוא:
    "פטור מתשלום דמי חניה באזורי מגורים בשבתות ובמועדי ישראל 70ב4. על אף האמור בהוראות לפי פקודה זו ולפי כל דין, רכב החונה באזור מגורים בשבתות ובמועדי ישראל יהיה פטור מתשלום דמי חניה."

דברי הסבר

אדם שומר שבת שהחנה את רכבו ביום שישי באזור מגורים יכול לשלם עבור החניה רק עד יום שישי בערב, טרם כניסת השבת. המשמעות היא שלאחר מועד זה הוא עלול לקבל דו"ח בשל אי תשלום עבור חניה, למרות שבפועל לא היה באפשרותו לשלם עבורה. הדבר פוגע בציבור שומרי השבת. לפיכך, מוצע לתקן את פקודת התעבורה ולקבוע כי לא ייגבה תשלום עבור חניה באזורי מגורים במהלך שבתות ומועדי ישראל.

 

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בכסלו התשפ"א – 23.11.20