הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר)

ביום א', 2 לינואר 2022, כ"ט בטבת תשפ"ב, הונחה בפני וועדת שרים לחקיקה הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב עיר).

יוזם הצעת החוק הינו: חה"כ משה (קינלי) טור-פז (יש עתיד). 

דברי ההסבר:

"מנגנון הגיור בישראל אינו נותן מענה מספק בכל הנוגע לגיורם של מי שאינם יהודים. בתי הדין המיוחדים לגיור אשר הוקמו בהחלטת הממשלה על פי דו"ח נאמן אינם עונים על הדרישה לגיור וכתוצאה מכך נוצרים עיכובים בתהליכי הגיור הגורמים פגיעה קשה במבקשים להתגייר. בעבר אפשרה מועצת הרבנות הראשית לכל רב עיר לגייר וליתן אישור, ואולם לאחר מכן החליטה מועצת הרבנות הראשית לשלול מרבני העיר סמכות זו. יש לזכור כי רבני העיר נבחרים מכוח תקנות בדבר בחירת רבני העיר שתוקנו על פי הסמכה בחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) התשל"א 1971, והם חייבים להיות בעלי כושר מהרבנות הראשית לישראל. מוצע על כן להחזיר את המצב לקדמותו ולקבוע כי כל רב עיר ומועצה מקומית שנבחרו יהיו רשאים לגייר בכל בית דין שיקימו כפי שהיה נהוג."

הצעת חוק גיור על ידי רבני ערים (משה טור פז)