הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה), גיור על ידי רב מקומי וראש ישיבה

יום ראשון, 21 לנובמבר 2021, י"ז בכסלו תשפ"ב, הועלתה בפני וועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי וראש ישיבה).

יוזמי הצעת החוק הינם: חה"כ יוליה מלינובסקי, חה"כ יבגני סובה, חה"כ אלכס קושניר, חה"כ יוסף שיין, חה"כ לימור מגן תלם וחה"כ אלינה ברדץ' יאלוב מסיעת ישראל ביתנו.

דברי ההסבר:

"העמימות החוקית סביב סוגיית הגיור פוגעת באלו המבקשים להתגייר ומובילה לבעיות שונות. בתי הדין המיוחדים לגיור, אשר הוקמו בהחלטת ממשלה בעקבות דו"ח וועדת נאמן אינם מהווים מענה מספק עבור כלל המתגיירים, דבר שמוביל למציאות שבה קרוב ל-400,000 עולים וצאצאיהם אינם מוכרים כיהודים במדינת ישראל. משום כך יש לאפשר לרבנים מקומיים וראשי ישיבות, שמחזיקים בתפקידים רשמיים או רשמיים-למחצה, להעניק תעודות אישור."

הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית