הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ז–2017 של חברי סיעת המשותפת

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ז–2017 של חברי סיעת המשותפת מבקשת הביא להעלאת מודעות האסירים לזכותם הבסיסית לביקור של אנשי דת על רקע טענות חוזרות ונשנות מקרב אסירים מוסלמים בדבר מתן זכויות לשירותי דת לאסירים.

 
יוזמים:      חברי הכנסתטלב אבו עראר
                                                דב חנין
                                                עבד אל חכים חאג' יחיא
                                                עבדאללה אבו מערוף
                                                חנין זועבי
                                                יוסף ג'בארין
                                                מסעוד גנאים
                                                איימן עודה
                                                אחמד טיבי
                                                עאידה תומא סלימאן
                                                אוסאמה סעדי
 
______________________________________________                                         
                                       פ/4037/20
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת), התשע"ז–2017
 
תיקון סעיף 49
1.
בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971[1], בסעיף 49, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
"(ב)     אסיר יקבל הודעה בכתב אודות זכותו לקבל ביקורים של רבנים וכוהני דתות אחרות, לרבות מוסלמים ונוצרים; הודעה כאמור תהיה בשפות ערבית, עברית, אנגלית, אמהרית ורוסית."
דברי הסבר
בשל תלונות חוזרות ונשנות של אסירים בעניין מתן שירותי דת על ידי שירות בתי הסוהר (להלן – שב"ס) לאסירים שאינם יהודים, הצעת חוק זו נועדה להביא להעלאת מודעות האסירים לזכותם הבסיסית לביקור של אנשי דת.
כיום, שב"ס אינו מתאמץ דיו להכנסת שירות הדת לפעילות בבתי הסוהר, ובמקרים מסוימים שירות כזה כלל איננו קיים לפחות בקרב האסירים המוסלמים, כפי שעולה מתלונות חוזרות ונשנות.
מטרת הצעה זו היא לחייב את שב"ס להפיץ עלונים ולהעלות את מודעות האסירים לשירות זה בשפת אמם של כל האסירים בבתי הסוהר (ערבית, עברית, אנגלית, אמהרית ורוסית).
הצעה זו תביא לירידה בשיעור האלימות והפרות הסדר מצד האסירים בתוך בתי הסוהר וכן  לירידה בשיעור העבירות הפליליות בעתיד ולהישנות ההתנהגות הפלילית. זאת, מכיוון שמפגש עם אנשי דת יגרום לאסירים להתבונן בעבר, בהווה ובעתיד – הסתכלות מעמיקה שתביא למיגור חלק מהעבירות הפליליות. הניתוק של האסירים משירותי הדת משאיר אותם עסוקים במחשבות פליליות, בהתנהגות עבריינית ללא אפיקי שיקום וטיפול ראויים, אשר אחד מהם והעיקרי שבהם  הוא שירותי הדת. זהו טיפול לנפשו של האסיר שבהכרח יביא לשיפור במצבו הכללי.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת טלב אבו עראר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1614/19).
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת טלב אבו עראר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1258/20) הוסרה מסדר היום  ביום ט"ו בחשוון התשע"ו (28 באוקטובר 2015).
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב באדר התשע"ז – 20.3.17
 
 
 
[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.