הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 של ח"כ סאלח סעד

היום, שני 18.6.2018 הונחה של שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 של ח"כ סאלח סעד (המחנה הציוני). הצעת החוק מבקשת בטל את סמכות השר כפי שנקבעה בחוק כדי להשיב את המצב לקדמותו, ובכך לשמור על מעמדה של השבת כשבת של עם ישראל כולו ולא של פלג מסוים בו.

הכנסת העשרים

יוזמים:      חברי הכנסת        
סאלח סעד                          לאה פדידה                                          איל בן ראובן                                          יוסי יונה                              יחיאל חיליק בר                                          עמיר פרץ                                        מרב מיכאלי                          זוהיר בהלול                                          איציק שמולי    
______________________________________________                                          
                                             פ/5480/20
 
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018
 
תיקון פקודת העיריות
1.      
בפקודת העיריות‏[1]
 
 
(1)      בסעיף 249(20), המילים "בכפוף להוראות כל דין," – יימחקו;
 
 
(2)      סעיף 258א – בטל.
תיקון פקודת המועצות המקומיות
2.      
בפקודת המועצות המקומיות‏[2], בסעיף 24א, המילים "258א," – יימחקו.
דברי הסבר
ביום 9 בינואר 2018 התקבל בכנסת, על חודו של קול, החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 (להלן – החוק). החוק קובע כי חוקי עזר עירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בשבת לא יפורסמו ברשומות אלא לאחר ששר הפנים נתן את הסכמתו לחוק העזר. כמו כן, החוק קובע כי השר לא ייתן הסכמתו לחוק העזר אלא אם כן מדובר בפתיחתם של עסקים אשר נועדו לספק צרכים אשר לדעתו של השר הם צרכים חיוניים.
הלכה למעשה, החוק מפר את הסטטוס קוו העדין שהתקיים בחברה הישראלית ביחס לסוגיית השבת, תוך החלת כפייה דתית על כלל אזרחי ישראל. כמו כן, החוק הפך את השבת מגורם מלכד המאחד את החברה הישראלית לגורם מפלג.
לפיכך, מוצע לבטל את סמכות השר כפי שנקבעה בחוק כדי להשיב את המצב לקדמותו, ובכך לשמור על מעמדה של השבת כשבת של עם ישראל כולו ולא של פלג מסוים בו.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5040/20), על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5063/20) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5124/20).
 
 
 
———————————
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
 ה' בתמוז התשע"ח – 18.6.18