הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), של ח"כ מלינובסקי

היום, שני 23.11.2020 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשפ"א–2020 של ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו).

הצעת החוק מבקשת לבטל את סמכות השר כפי שנקבעה בחוק כדי להשיב את המצב לקדמותו, ובכך לשמור על מעמדה של השבת כשבת של עם ישראל כולו ולא של פלג מסוים בו.

הכנסת העשרים ושלוש

 

יוזמים:      חברי הכנסת         יוליה מלינובסקי קונין
                                          עודד פורר
                                          יבגני סובה
                                          אלי אבידר
                                          אלכס קושניר

 

______________________________________________

פ/2408/23

הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשפ"א–2020

תיקון פקודת העיריות 1. בפקודת העיריות‏[1]
    (1)      בסעיף 249(20), המילים "בכפוף להוראות כל דין," – יימחקו;
    (2)      סעיף 258א – בטל.
תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות‏[2], בסעיף 24א, המילה "258א," – תימחק.

דברי הסבר

ביום 9 בינואר 2018 התקבל בכנסת, על חודו של קול, החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות )חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח–2018 (להלן – החוק). החוק קובע כי חוקי עזר עירוניים בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בשבת לא יפורסמו ברשומות אלא לאחר ששר הפנים נתן את הסכמתו לחוק העזר. כמו כן, החוק קובע כי השר לא ייתן הסכמתו לחוק העזר אלא אם כן מדובר בפתיחתם של עסקים אשר נועדו לספק צרכים אשר לדעתו של השר הם צרכים חיוניים.

הלכה למעשה, החוק מפר את הסטטוס קוו העדין שהתקיים בחברה הישראלית ביחס לסוגיית השבת, תוך החלת כפייה דתית על כלל אזרחי ישראל. כמו כן, החוק הפך את השבת מגורם מלכד המאחד את החברה הישראלית לגורם מפלג.

לפיכך, מוצע לבטל את סמכות השר כפי שנקבעה בחוק כדי להשיב את המצב לקדמותו, ובכך לשמור על מעמדה של השבת כשבת של עם ישראל כולו ולא של פלג מסוים בו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת סאלח סעד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5040/20; פ/5480/20), על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/5063/20; הוסרה מסדר היום ביום ט' בסיוון התשע"ח (23 במאי 2018); פ/5648/20) ועל ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/5124/20; פ/5450/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי הכנסת (פ/13/22) ועל ידי חבר הכנסת יאיר לפיד (פ/907/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/37/23) [הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020), על ידי חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/726/23; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020)) ועל ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1870/23; הוסרה מסדר היום ביום ג' בחשוון התשפ"א (21 באוקטובר 2020); פ/2272/23).

 

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בכסלו התשפ"א – 23.11.20

 

 

שינוי גודל גופנים